Fotoalbum

Denne siden er beregnet på bilder av slekta (helst eldre) og andre eldre bilder som bør bevares for ettertida. Her er det ønskelig med å dokumentere bildene, så kom gjerne med opplysninger som kan legges til. Og flere bilder er selvsagt også av interesse. For å se enkeltbilde med tekst så dobbelklikk på bildene under.