Rekdal fra Plassen til Hauan med innført bruksnummer og ca. årstall for når der kom folk på de bruk som er omtalt i bygdeboka. Klikk bildet for større bilde.

Rekdal fra Plassen til Hauan med innført bruksnummer og ca. årstall for når der kom folk på de bruk som er omtalt i bygdeboka. Klikk bildet for større bilde.

78 Rekdal fra Plassen til Hålå

Denne sida er om det vi kallar inste del av Rekdal. Vi fylgje inndelinga i bygdeboka. Først Plassen, så vidare gjennom bygda og endar på Hålbakken, Håla og Hauglia. Førshttps://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036770003018te heim på br.nr 78 Rekdal utanom de 4 opphavsgardene var Plassen som etter kvart ble brnr. 3. Så i 1820 fekk vi plassen Håla eller Holen som det også er brukt i gamle skrift. Denne plassen grenser mot gard nr. 77 Gjelsten eller Gjelstenlia som har blitt navnet på denne del av garden Gjelsten og som har blitt en del av Rekdalsbygda som naturlig var. Gjelstenlia lenke. 

Bruk nr. 3 Plassen  bygdeboka side 512.

 1. Ole Anderssen Rekdal døypt 7. august 1763 i Vestnes kirke. Død 5.2. 1838

Om faren Ole les mer under Kristengarden side 480. Mora Anne Jespersdatter, dette hennar 2. leiarmål står det i kirkeboka. Sjå Tomrefjordboka side 320. Ole Gifter seg 4.9.1796 i Vestnes med Ingelev Hansdtr. Skaar døypt 28.jan.1758, død 9. 6. 1801. Vi ser at Synneve Størkersdtr Skaar er introdusert 26. februar 1758 så vi får stadfesta rette mora. 

Ingelev som var første kona på Plassa var dotter til Synnøve Størkersdtr frå Klokseth (bygdebok Vatne I side 34) og Hans Pedersen Skar opprinneleg frå Tryggestad i Sunnylven (Skodje 2 side 831). At Hans kom frå Tryggestad får vi bekrefta ved forlovelsen. At Ingelev skulle komme frå Barlindhaug i Ørskog som bygdeboka hevder kan eg ikkje sjå kjelde til. Vi finn ho på Skar i Engesetdalen og det blir også bekrefta ved forlovelsen og vigsle i 1796.

Anders gifta seg på nytt 1801/02 med Berit Olsdtr Lervåg døpt 16.1.1765, død 25.4.1819 (Tomrefjordboka side 42). Ole gifter seg for 3. gang 30.6.1820 med Ane Andersdtr. Rekdal døypt 4.3.1787 død ca. 1830. Ane var frå Andersgjerde som da hadde tun på Pilbakkå. Andersgjerde (b.b.side 499).

Barna til Ole, (Ole vart vel som dei fleste på den tida skrevet Ole men kalla Ola):

Med Ingeleiv:

Anders f. 30.mai 1797 og heimedøypt 6.juni, han tok over plassen, sjå under.

Hans f. 17.7.1800, heimedøypt og velsigna i kirka 10. juli. Han døyde 17. nov. same år. Døyde av «Koldesyge» same sjukdom som mora døyde av året etter. Dette skal vare ein febersjukdom der ein også fraus (ble kald), derav namnet ifølge «Den danske ordbog».

Med Berit:

Ingeleiv f. 13.10.1802 heimedøypt. Dør 18. mars 1804.

Knut 1804. Presten skriv at Knut er heimedøypt og fødd 29. april. Men det kan ikkje stemme, då det er den 29. april han er i Vestneskirka og får dåpen stadfesta. Knut kan ikkje vare fødd mange dagar etter at Ingeleiv døde. Men alt 20.juli dør Knut og endå ein gong må Ole på Plassa til Vestnes for å gravlegge eit barn.

Med Ane:

Ane Birgitte født. 3. mai 1825. Ho er konfirmert i Ørskog 1842 og bur då på Giskemo og er omtala i Ørskog Gjennom Tidene side 123. Ho vart gift 21.7.1857 (ikkje 1852!) med Permann Larsen frå Rønneberg i Norddal. Budde på Giskemo. Om barnet Berte sjå Tomrefjordboka side 518.

2. Anders Olsen f. 30.5.1897 død 30.5.1871.

Giftar seg 15. mai 1828 med Marit Larsdatter Talberg f. 15.2.1801 død 20.1.1879. Ho var frå Vågstranda, dotter til Lars Larsen Talberg og Ingeborg Pedersdatter. Ingeborg kom frå Sør-Sylte. (Gard og slekt Tresfjord side 158). Barna:

Ingeleiv f. 24.sept.1823 på Vågstranda. Heimedøypt dåp stadfesta i Veøy kirke. Sjå side 422 Gjelstenlia.

Ingeborg f. 16.2.1830. Til Gjelsten. Sjå bygdeboka side 407.

Ane Olave f. 24.1.1834. Til Dragneset og Vik. Bygdeboka side 435. Tomrefjordboka side 276.

Lassina Birgitte f. 6.4.1839. Gjelsten. Bygdeboka side 405.

Ole. (Skul-Ola) f.9.5.1842. Bygdeboka side 599.

Anders f. 27.2.1848. Til Elvebakken. Bygdeboka side 464.

3. Kristen Kristensen Rekdal f. 1827 død 11.4.1866

gift 1860 med Ane Pedersdatter Gjelsten f. 27.5.1837 død 5.6.1922.

I bygdebok for Vatne II er det sagt at Kristen Kristensen Rekdal kjøpte Hannibalsøya (Løvøya) i 1858. Det blir og skreve at han truleg berre var stråmann for neste kjøpar. Men det stemmer jo ikkje helt med Olav Rekdal sin beskrivelse som sei at Kristen dreiv Hanibalsøya med søstera Ingeborg som «stod føre åt han der». Og det kan stemme med at mannen før ham på øya døyde alt i 1854.

Som vi ser er barna omtala under neste brukar. Men vi tar med her:

1. Kristen f.3.4.1861, sjå bruker nr. 5

2. Marit f.11.3.1863, heimedøypt og dør med det same.

3. Berit f.22.4.1864 kan vi lese om side 320 under Søberg Fiksdal. Ved ft.1891 bor ho heime hos mor og stefar saman med sonen Bernhard som da er ført som pleiebarn i familien.

4. Kristianna Birgitte 27.8.1866.kom til Neråssetra (Tomrefjordboka side 170). Mannen Ole Johan Pedersen Klauset var onkel (morbror) til Beret Anna Klauset gift Bjørnerem som kom til Strupen Rekdal.

4. Ola Johansen Gjelsten Rekdal f.13.2.1837 død 9.11.1919 (lenke: ft. 1891, husliste 31.s.4587).

gift 23.5.1869 med enke Ane Pedersdatter.

Barna til Ane og Ola, nummerering som i bygdeboka.

5. Peder f. 22.6.1869, reiser fra Ålesund 28.4.1892 med reisemål Washington med tittel ugift skreddar.

6. Johan, tvilling f.23.6. 1869, vi merkar oss at han er fødd ein dag etter broren. Til Søberg Fiksdal, sjå side 319 i bygdeboka.

7. Marit Ingeranna f. 26.8. 1871. Ved ft. 1910 må det være ho som er ført som Margit Rækdal hos Fredrik Bennet i Bergen.

8. Syvert.f.17.2.1874. Ved ft. 1910 er han ført som skogsarbeidar på Hagen Fiksdal hos Anders P. Gjelsten. Gift skogsarbeider (overstrøket merknad, Amerika 3 aar) Antatt opphaldsstad Vashingt. St. På Hagen bor også kona Olluffine f. Aalesund 29.3.1876 og Oluf f. 1904 og Obert f. 1905. Sigurd Osvald den 3. sonen er fødd i Fiksdal 10.4.1907 er ikkje med der ved ft. 1910, men vi finn han konfirmert 1922 i Ålesund. Han bur då saman med foreldre i Molov. 14, faren Syvert er då fiskar.

9. Gjertrud Anna f. 27.12.1876 død 28.1.1887 av difteri.  

10. Olaf f.19.7.1880, er ved ft.1910 i Sarpsborg ført som underoffiser og elektrisk montør. Han dør 1964 og er gravlagd i Ski Akershus saman med kone Gunda.

5. Kristen Kristensen Rekdal f. 3.4.1861- død 2.8.1927

gift 6. nov. 1893 med Olianna Olsdatter Gjelstenli, 24.2. 1866 død 3.2.1949.

1. Kristen f. 21.9.1894 finn vi i ft 1910 i Volda. Var mellom anna aktiv i Romsdal Mållag som vi kan lese om i årskrift for Romsdal sogelag 1989. Han gifta seg 26.6.1927 med Tora Andersdtr. Sand frå Remmem Vestnes. Tora var dotter av amtskolebestyrer Anders Sand frå Malvik og hustru Sissel Kristine Hansdtr. f. Bjering. Tora er gravlagt på Vestnes. Kristen er gravlagd i Fiksdal, død 25.5.1933

2. Emma f. 17.12.1896 død 27.8.1988. Om Emma se Midsund II side 199. Mannen Sverre var fødd i Kinn i 1897, død 1959. Emma er gravlagt i Fiksdal.

3. Olav blir neste brukar på Plassa.

6. Olav Kristensen Rekdal f. 15.4.1899 død 19.4.1981

gift 1938 m. Elthie Hoel f. 26.4.1912 død 28.10.2002 og gravlagt i Sunndal.

7. Sigurd Olavsen Rekdal f. 1946.

I dag er bruksnr 78/3 delt med Huset på Ørnetua («slottet») stående på br. nr 146 der Sigurd eig og bur her til 2017, da bruket blir solgt til Ole Bjørn Helberg. 

Nokre år budde det ein familie H.P. Thue her som etter hvert flytta på Haramsøya. 

Det opprinnelege br. 3 solgt til

8. Line Karin Alvestad og Viggo Steffenak. Dei dreiv bruket som hobbybruk med hester.

Dei kjøpte og budde på br. nr 109, ei tomt utskilt til Terje Rekdal (Trondgjerde) som bygde hus og budde der til han tok over «gamlehuset» på Trondgjerde. I 2015 sel dei både br. nr. 3 og 109 til   

Kjell Arve Risvik Han har starta med hundepensjonat i løa på hovudbruket. Han bor på br. nr. 109. 

Sist endra 2022. Mer om dei andre bruka vil kome litt etter litt her. Meld frå om feil og eventuelle tillegg du vil ha med. 

Br.nr 2 – Svortemyra. Bygdeboka side 528.

Folketelling 1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052340004498

Folketelling 1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053047003792 

Folketelling 1910: 

Folketelling 1920:    https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01074098003253 

1. Knut Knutsen Rekdal f. 28.02. 1817 Død 16.09.1817

Knut var første mann i Myra gifter seg i Vestneskirka 1. juli 1849 med Gjertrud Knutsdatter. Bygdeboka skriv at ho var fra Klauset. Ho har kanskje vært i tjeneste der da hun er skrevet Klauset ved utflytting fra Aukra 22.05.1849. Men Gjertrud var frå Nord Heggdal, fødd 7/12 1822. Ho var dotter av Knut Abrahamsen og Beret Eriksdatter. Paret kom til Otrøya frå Horningdal det året Gjertrud var fødd. (Midsund I s. 262). Gjertrud dør 21.02. 1897. (feil 79 i Bb.)

De fikk 6 barn som alle er døpt i Vestnes kirke.

Knut Andreas f. 04.08.1852 Knut Andreas utvandret altså ifølge kirkeboka i 1873 og er elles ukjent. Vi finn ham på skipet SS Haakon Adelsten, titulært som skomaker der han ankommer New York 25.07. 1874. En innførsel i Evangelisk Luthers Kirke i Hager City i staten Wisconsin forteller at han er innmeldt der i 1881 og flyttet derifra i 1872. Mer har vi ikke funnet om ham.

Karen Bergitta f. 16.04. 1854 død 12.02.1889, gift med neste bruker.

Anders f. 25.10.1856, døpt 29.03. 1857. I 1875 er han heime og hjelper faren. Den 5/1 1888 finn vi ham som brudgom i Åsskard i Stangvik pr.gj. (nå Surnadal). Der gifter han seg med Gjertrud Martinusdatter Bæhle (Bele). f. 29.08.1869. Ved ft. 1891 har de kommet til Askøy i Hordaland. Anders er da steinarbeider og de har barna Adolf Gerhard f. 1888 Tingvoll og Gustava Karoline Elise f. 1890 i Askøy.  Men snart flytter familien videre. I 1892 døper de datteren Gudrun Marie Amanda f. 27.desember i Kristiansand. Ved folketellinga i 1900 er Anders fortsatt steinarbeider. I 1903 får de jenta Ruth Thelma. En gutt døpt Rolf fødd 1905 dør året etter. Ved ft. 1910 er Anders titulert som handelsmann. Hele familien på 9 personer bor sammen. Alle barn fortsatt ugift. Anders dør alt i 1917 av «Myocaditis» (hjertemuskelbetennelse). Kona Gjertrud dør i 1958.

Gjertrud f. 24.03. 1858 Bygdeboka har: «Gjertrud var pen, vart gift på bra gard eit godt stykke ovai Trondheim» Tja? Ho vart gift i Bodø 19.06. 1887 med Esten Arntsen Toset f. 1858 frå Rennebu og som da var jordarbeider. Faren er oppgitt å være ungkar og tjener Arnt Estensen Rønningen. Ved ft. 1891 har de kommet til Rennebu der de leier hus og han er nå dagarbeider-tømmerhogst. De har da sønnen Arnt f. 1889. I 1891 får de sønnen Knud. Men Gjertrud blir ikke gammel. Ho dør 25.02. 1894 av «nervefeber». Arnt er da fortsatt inderst og dagarbeider. Esten har funne seg en husmannsplass i 1900, hvor han bor sammen med de to sønnene og har en eldre enke som husmor. Samme familien finer vi i 1910, da har de to husmanssønnene til Gjertrud i Sortemyra blitt tømmerhoggere. Ved folketelling i 1920 har Esten blitt forpakter av gård og de to sønnene bor fortsatt ugift hjemme. Begge arbeider med arbeid på jernbane. De har etternavn Toset. Arnt død 1956, trolig ugift. Knut gift i 1923 og død i 1973.  

Elias f. 26.05.1860 død 15.08.1949. Elias er gravlagt i Oak Hill Cementery Minneapolis USA.

Jakob f. 25.03.1862. død 21. 04. 1948. Jakob skulle ha reist til Oslo allerede som 16-åring og begynte der i skredderlære og vart skreddermester, Jakob skrev seg Rekdahl. I 1888 er han ført innflytta til Moss. Han giftet seg nok ikke med noen gullsmeddatter «frk. Knudsen» som det står i bygdeboka, men vart borgerlig gift i Moss 8. mars 1888 med Ida Amalie Edvarda fødd ved Rikshospitalet 26.12.1868 og død 04.05.1949. Faren er Korporal Christian Olsen og moren er pige Sopie Olsdatter. Men Bygdeboka har nok rett i at Jakob kom inn i en gullsmedfamilie. Mora til Ida Amalie ble ikke gift med barnefaren. Men ble gift med en Martin Ole Hansen i 1880. Det ser ut til at det er denne stefaren som etter hvert blir gullsmed eller har gullsmedbutikk. Jacob og Ida Amalie får mange barn. Familien ved folketelling 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392220556?fbclid=IwAR1Xwkql3yTiwTmelEt_jRE6IjvG7mHgacFEpd-UeshmP59mYtySBgkdkEs

Ivan 1888, Ruth 1889, Telma 1891, Ernst 1893, Lilly 1895, Jakob 1898.

I Arbeiderbladet 1838 i forbindelse med gullbryllup blir det fortalt at de var veldig aktive i avholdsbevegelsen. Det ser også ut som om familien hadde en del eiendom. Vis ser blant annet fra gamle aviser at I 1922 meddeler Ida Rekdal at hennes mangeårige husholderske og bestyrerinde av hennes eiendom Verksgt. 25 er avgått ved døden. Et annet eksempel er at Jacob selger en eiendom i Oppegård i 1940.

Ruth Jakobsdatter f. 1889 fikk i 1912 sønnen Kaare Rekdahl. Det er denne Kåre som i 1946 blir dømt for landsforræderi og får dødsstraff. Ble omgjort til tvangsarbeid på livstid i 1948.

 

2. Petter Kristoffersen Hatlehol Rekdal. f. 21.03. 1853.

 

Døpt Peter Martinus død 07.11.1942.

(Se bygdebok Vatne II side 182) Han tok Rekdal som etternavn. Peter, gardbruker og fisker gifta seg i Vatne kirke32.06.1878 med Karen Bergitta, død 12.02.1889 datter til første brukeren i Myra (se ovenfor). Etter at Karen døde giftet han seg 23. januar 1890 med Ane Eriksdatter Vik f. 22.05.1850 død 19.09. 1935. Ho kom fra Antonmyran (se mer om henne der (bygdeboka s. 574). Vi tar med alle barna til Petter her.

Peter sine barn med Karen Bergitta

Gjertrud Anna Pettersdatter f. 10.03. 1879 død på Vestnes Aldersheim 20. januar 1956.

Ved folketelling 1900 er ho og venninna Petrine Olsdatter fra Ole-Myrå (se denne) i tjeneste på Midsundbøen. Ved folketellingene 1910 og 1920 er ho husholderske hos manufakturhandler H. Holte i Ålesund. Ho kjøpte gården Mauren i Skodje i 1934 for 4000 kr. Drev gården der og hadde fostersønnen Tor Auby sammen med seg. Han var sønn til halvsøster Anne f. 1894 som var gift i Larvik.  Tor reiste til sjøs og Gjertrud Anna flytta tilbake til Rekdal. Tor slo seg senere ned ved Larvik og har etterkommere der. Gjertrud Anna solgte Mauren i 1940 til Ingvald Nybø, Vatne. (kilde Skodje 2 s. 273)

Beret Petersdatter f. 7.01.1881 gift med Ole Andreas, sønn til farens andre kone Ane. Reiste til Amerika som fortalt i bygdeboka.

Karl Johan Petersen 07.09. 1882. Emigrerer over Ålesund 30.04.1903 med «Hvide stj. Linje» Skip «Germanic» frå Liverpool.

Karen Anna fødd 09.09.1885 død 01.11.1886 av kikhoste.

Peter sine barn med Ane Eriksdatter

Karen Marie f. 07.06. 1890. Død 05.04.1921. Karen Marie er hjemme som tjener i Myra i 1910. Ved. Ft. 1920 bor ho på Solhaug Ytre-Helland og er da «patient paa tuberkulosehjem, offentlig forsørget». Dør på Vestnes Pleiehjem. Datteren Agnes Margrethe f. 15.02.1910 med far Ole Mathias Rasmussen S-Hegdal som hadde reist til Amerika (Midsund I s. 423). Ved ft. 1920 er hun pleiedatter i Myra. Det er da opplyst om at hun får litt underholdningsbidrag fra faren. Agnes ble gift i 1937 med Leif L. Giskeødegård, hun døde i 2002 og har etterkommere.

Olaf f. 26.09.1892 død 28.05.1893 av «Engelsk Syge».

Anna Lovise f. 31.03.1894 Ho ble gift med Johan Olsen Auby fra Larvik i i 1926. Hun er da titulært som kjøkkenjomfru. Hun dør som enkefru Anna Lovise Auby i Oslo 4. mars 1961. Hun hadde altså sønnen Tor, se ovenfor som ble pleiebarn til Gjertru Anna.

Petter f. 30.10. 1896, se neste bruker 3.

 Ane Eriksen sine barn med Ole Olsen Vik. Er omtalt under Anton-Myran. Se også Tomrefjordboka s. 272.

 

3. Petter Pettersen Rekdal f. 30.10.1896.

Ved ft. I 1920 er det Petter den yngre som har eget gårdsbruk. Sammen med ham er hustru Inger Anna Gjelstenli f. 23.05.1899. (Se Gjelstenli side 434 i bygdeboka) De hadde giftet seg 28. november 1919. Huset deres på Holbakken, se Soltun side 588.

Petter døde 04.09.1967 og Inger-Anna 11.03. 1974. De er gravlagt i lag ved Fiksdal Kirke.

Ved ft. 1920 er Petter sine foreldre kårfolk og har pleiedatter Agnes.

 

4. Anders Edvard Knutsen Rekdal (se Andersgjerde. Bb. S. 502) var altså eier her til Kåre tok over.

  Svigersønnen Andreas på Gjerde drev gården til Kåre overtok.

 

5. Kåre Anders Erling Rekdal f. 07.06.1917 død 09.03.1990 gift med Kjellaug Harneshaug f. 22.08.1917, død 06.11.2011.

Eldste gutten Andreas Kåre Anders f. 23.11.1943 døde 24.10.2013. Molde

 

6. Arvingene til Kjellaug og Kåre er eiere av bruksnr. 2 (2022).

 

Bruksnr 79

1. Kåre Anders Erling Rekdal (se ovenfor)

Huset her ble bygd i 1965 og tomta ble utskilt fra hovedbruket 78/2 i 1967.

2. Jan Arve Birkelund. Skjøte 07.10.2008 fra Kjellaug Rekdal.

Bolighus med tomt solgt i 2015 (tinglyst 04.06) til

3. Ian Aleksander Græsdal fra Vestrefjord Han kjøper senere til låvebygning med tomt. Som går inn i br.nr 79. Ian Gresdal selger eiendommen i 2022.

4. Eva Heggdal og Hallvard Tennøy. Skjøte av 10.10. 2022.

 

Br. Nr 97

Møretank fabrikkbygning. Utskilt frå bruk nr 2. Produksjon av Varmvannstanker er nå nedlagt.

Bruksnr 108.

 

1. Sigmund Leif Rekdal f. 1946. Sigmund får utskilt dette stykket fra farsgarden Myra br. 2 og bygg bolighus her.

I tillegg til de tre barna nevnt i Bygdeboka får Sigmund og Magni også datter Ingrid Marie.

Magni sine røtter finn ein i Tomrefjordboka, Stor-Tomren. Br.nr 13 «Gjellen» side654 og br.nr 9 «Aretgarden» frå side 633. 

 

 

Br.nr. 5. Jo.Myrann

Bygdeboka side 535

Folketelling 1865  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038291004011

Folketelling 1875  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052340004524

Folketelling 1891 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053047003813 

Folketelling  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037391002484 

Folketelling 1910  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036770003018 

Folketelling 1920  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01074098003253 

1. Haldor Haldorsen Bjermeland f. 22.02. 1791 død 22.10.1837. Sjå bygdebok Skorgen side 110.

Han gifter seg 1829 med Mali Knutsdatter Rekdal f. 24.12.1806. død 04.01.1879. Mali var fra Andersgjerde. Dei gifter seg palmesøndag 1829 og Haldor er da titulert «Pladsmand på Rekdal» De har altså senest fått plassen i 1829.

Barna:

Karen f. 16.10.1829 døde 24.10.1845, 15 år gammel. Ho var konfirmert i Vestnes kirke 12 oktober 1845, altså død noen dager ette ho ble konfirmert. Dødsårsak ikke oppgitt.

Beret f. 04.04. 1832. ble gift 10.07. 1859 med Christen Børgesen Flate. De kom på plassen Røsten under Ås i Vestnes. Ser ikke ut som de fikk barn. I 1865 hadde de pleiedatter Kari Jensdatter hos seg. Ho var fra Haugen Rekdal (bb. Side 593. I 1875 har søstersønnen Hans Olausen kommet dit som pleiebarn.

Haldor f. 28.04.1835 død 29.06 1835. Blir altså bare 2 måneder.  

Ane Haldorsdatter Rekdal f 1836? får vi første gang kjenskap til da ho døper sin sønn Hans Severin i Vestnes kirke i 1863. han er fødd 5/3. Om Hans Severin se Skorgen s. 407. ved folketelling 1865 finn vi henne Aukra (Orvik, Otrøya) oppgitt alder 30 år. Der må være den samme Ane som er død i Orvika 1868 av «Mavesmerter» (trolig hos søsteren Andrina). Da er alder oppgitt til 40 år. Når en så hverken finner dåp eller konfirmasjon må en bare tippe alder. I følge de to usikre aldersangivelser vi har skulle hun være fødd mellom 1828 og 1835. Ho kan da være fødd mellom Beret og Haldor og ikke mellom Haldor og Andrina som bygdebok sier.

Andrina f.05.09.1837 død 27.06.1917. Andrina Er ført innflytta til Orvika på Otrøya i 1958 for å tene der. Den 13.11.1866 blir ho gift med sønnen i huset, Martin Hanssen Orvik.. De fikk 5 barn. Det ser ut som det bare er Andrine som har etterslekt i denne første familien på Jo-Myrann. (Se Midsund III s. 406).

 

2. Sivert J. Fiksdalshaug Rekdal f. 03.09.1805. død 30.05. 1869.

 

Om Sivert sine foreldre se bygdeboka side 130.

Sivert og Mali sitt felles barn:

Karen Anna f. 04.06.1854. Ved ft. 1875 tjener ho i Hansgarden Rekdal og ved ft. 1891 har ho komme til tanten Berit Haldorsdatter i Åsbygda som «tjenestetyende».  Der er ho og i 1900 og 1910. Og i 1920 på same sted som «husholder og fjøspike, for Kristen B Aas». Det på være denne Karen Anna Ås som er død er død 26.05. 1946 nær 92 år gammel. På gravstøtta på Vestnes er fødselsdato 7/8 1954 som er litt feil. At dette er Karen-Anna fra Jo-Myrann bekreftes av at det i dødsannonsen står: «for familien Andrea Hagås». Andrea var barnebarn til søsteren Andrine gift Orvik.

Sivert sine barn fra første ekteskap med Ågot Eriksdatter: (Se også bygdebok Tomrefjord s. 374.)

Anders f. 18.08.1830 døde 17 dager etter fødselen. Altså ikke den Anders Sivertsen Løvoll som bygdeboka mener og som ble konfirmert.

Anne Birgitte f.31.12. 1833 sjå side 545 Skogan

Beret f. 16.02. 1838. Død 17. mars 1857. Ho dør altså bare 19 år gammel på Gjelstein, og i innførselen ved begravelsen har prest Krogh skrevet:

Spedalsk i fem Aar. Vides ikke
at Slegten er spedalsk. Sygdommen for
modes at komme af slet Føde og Retled
ning i den tidlige Ungdom

 

John f. 1842 neste bruker

Sivert Andreas f. 10.07.1845, død 11.01.1862 på Bjørnerem på Midøya og dødsårsak er meslinger. Han vart hjemført og begravet på Vestnes står det i kirkeboka for Aukra.  Sivert reiste nok tidlig ut på Midøya for å arbeide. Han er konfirmert i Aukra i 1861, også da med adresse Bjørnerem.

 

3. John Sivertsen Rekdal f.1842, død 19.11.1927

John blir konfirmert i Haram i 1857, han skriver seg da John Hurlen med fødselsdato 09.02.1842. Han gifter seg i Skodje 29. juni 1873 med Karolina Elisabeth Pettersdatter f. 13.02.1847 død 18.02.1929. Karolina var frå Skodjebøen Indre Skodje. (Bygdebok Skodje I side 466).

 

Barna: Se tillegg under de bruka de bygde seg hus på. Yngsteguten Peder Elias f. 04.01.1887 død 06.08.1908.

 

4. Kristen Pedersen Rekdal f. 28.08.1878 død 20.07. 1949. kristen gifter seg i Fiksdal 14. juli 1911 med Olianna Olsdatter Malme f. 17.02.1883 død 1967. Olianna var fra Fræna med foreldre Ole Arnesen og Randi Pedersdatter Malme.

Kristen P. Rekdal, ugift fisker finner vi som emigrant fra Ålesund 3.februar 1904. Reisemål er da N. Dakota.  Olianna budde alene i huset på Myrå lenge etter at Kristen var død.

Barna:

Bergljot f.28.06.1912 død 28.11.2002 gift 21.12.1930 med Jetmund Martinusen Myklebust f. 1905. Sønn Martin f. 1931 død 2017.

Palma 1916 (se under bruk 33

Olav f. 12.11.1918 gift 1946 med Liv Olsen (1924-1990) Olav dør Vanse Farsund 29.09.1960.

Aslaug Charlotte f. 03.02.1921 gift 06.03.1943 med Karl Abelseth (1919-1978).

 

Anders og Ester Rekdal (Andersgjerde) bygde seg hus her i 1977.

Det som opprinnelig var bruk nr 5 har nå fått bruksnr 173 og eier er Thor Anders Ringsby.

 

Nyeste kommentarer

25.10 | 16:01

Jeg takker så meget når det blir sendt. Takk takk.

25.10 | 13:26

Sender deg en e-mail. får skrevet så lite her

25.10 | 12:30

Tusen hjertelig takk for hjelpa. Jeg har ikke disse Midsund-bøkene. Vet du noe om når Knut Tronsen og Marit Andersdtr. døde, og hvilke barn de hadde? I såfall hjertelig takk på forhånd.
Hermod

25.10 | 10:52

I følge Midsund I var Knut Tronsen Son til Tron Knutsen og Anne Olsd. Rakvåg. Marit O. datter til Anders Rasmussen og Mari Knutsd. Sør Heggdal.

Del denne siden