Gardsnr. 77 Gjelstenlia

Bruk nr 77/9 Ystelia.(Andriaslia) Bygdeboka side 418

Ivar Thomasen Brude hette rydningsmannen i Gjelstenlia. I følge OR kom han roende utover sammen med kona Åse Nilsdtr og ”fikk slik motbør at de la til lands uti Li`n”. Hvor mye det er i dette kan nok diskuteres, også det at paret var ”ovå Lande”.

Det viser seg at Ivar var fra Remmem i Rauma kommune. Og i ”Raumadalsfolket” er han kalla Iver Tommessen Remmem , men også kalla Brudestuen.  

Etter argumentasjon i bygdeboka så skulle Ivar slå seg ned her rundt 1770. Om dette er riktig så er det lite trolig at det var Åse han kom sammen med.

Vi finn nemlig  Iver og Åse gift i Bolsøy i januar 1781, forlovet i oktober 1780. Iver skriver seg da Remen og er enkemann og Åse er enke. Det er ikke så mange med navn Åse Nilsdtr i distriktet omtalt i de tidlige kirkebøker. Et mulig tidligere ekteskap for  Åse i Gjelstenlia kan være Åse Nilsen viet i Bolsø 3.12 1767 med Thore Williamsen.  

Åse viser seg å være 4. kona til Ivar. Vi har funnet følgende tidligere ekteskap:

1. gift 10/4 1759 i Grytten kirke med slektning Marit Pedersdtr fra Lesja. Ivar var da soldat.

de var beslektet i 3.ledd og måtte derfor ha kongelig bevilgning.

2. gift 20/5 1762 i Grytten kirke med Marit Ellevsdtr Marstein. Ivar tituleres da landvern- soldat og enkemann.

3. gift 21/10 1764 i Grytten med Marit nr 3, Marit Olsdatter. Ivar er også nå kalla soldat og enkemann.

Vi har ikke funnet begravelse til Marit nr 3 verken i Grytten eller Veøy. Når Ivar gifter seg på nytt i 1781 så er det nærliggende å tro at han ikke hadde vært enkemann i lengre tid. Det var viktig å ha kvinnfolkhjelp på garden, og samboerskap godtok ikke øvrigheta.

Det er derfor slett ikke umulig at det var Marit Olsdtr som kom hit sammen med Ivar og som skulle ha en del av æren for premien gitt av Romsdals Landhusholdningsselskap. 

Før Marit og Iver flyttet fra Grytten får de dattera Marit i 1765. Denne må ha vokse opp i Gjelstenlia sammen med foreldrene. Marit er konfirmert i Vestnes i 1782 og blir gift med Jon Hansson Aas i 1795. Både ved konfirmasjon og giftermål bruker ho navnet Brue. Har ikke funnet dette paret ved FT 1801. Men på Ås er det en pleiesønn som heter Hans Joenson. Det kan være en etterkommer som har mista foreldra, og at gamle Hans Joensen på samme bruket er bestefaren.  Denne Hans blir gift i 1820 og har en sønn Joen Hansen som er på Ås i 1865.

Vedrørende OR side 419 har vi følgende tillegg under Ystelia:

Ingeborg Olsdtr (f 1804) sin sønn Gunnar fødd 1841 som kom til ”Ålesøndå”Er ført innflytta til Ålesund fra Kristiansund i 1880. Han har da med seg hustru Anne Andersdtr oppgitt fødd 11/5 1856. Han skrev seg da Olsen Bårdsnes. Senere finner vi ham i Ålesund som Gunder Olsen Aas. De har 5 barn ved folketelling 1900. Anne er da død. Faddere kan kanskje tyde på at Anne kan være fra Nordal. Gunnar er mest skreven som tømmermann men også sjømann.  

Side 490. Andreas Nillson Gjelsten. Husliste 50 i 1891.

2. Inga se Tomrefjordboka side 155. 4. Thea på Lia dør i 1978. Hennes barn Ingrid har kjøpt br. nr. 35 på Rekdal. 7. Iver fødd 1999 Er døpt som Ivar Alfred, død 1974.

Side 426. Asbjørn Hansson Rekdal dør i 2014.

77/13 Brattalia 

Ved folketellinga i 1891 bor det et par i Gjelstenlia som kanskje budde på Brattalia, husliste 50.  Det var Nils Nilsen Nore fra Sverige og Lovise Lysaker fra Eidsvoll. I såfall budde de i det gamle huset til Arne Lasseson og hustru Marta som døde i 1789. Nerigardsfolket på Gjelsten som eide her leide nok ut huset om det ikke ble revet straks. 

Bjarte Rekdal burde ha fått en litt større plass i boka. Det er også noe unøyaktighet i fremstillingen av hans livsvirke. Etter endt lærerskole i 1890 ble han lærer i hjemkommunen til 1896. Hvert år i feriene reiste han på lærerkurs. Han holdt også diverse kurs. Det var høsten 1896 han reiste til Askov Folkehøyskole i Sør-Jylland i Danmark, der var han et helt år. «Denne tida på Askov stod seinare for Rekdal som den herlegaste tid i hans liv»   

Vinteren 1897/98 var han lærer på Voss folkehøgskule. Det var sommeren 1898 han ble gift med Marta Pedersdatter Gjelsten. Og høsten 1898 reiste paret til Våga der han hadde fått seg lærerpost. I folketelling 1900 er Bjarte og Marta fortsatt i Vågå og Bjarte er i tillegg til læreryrket også oppført som gardbruker. De to eldste barna Inger Bergljot og Bjarne Olav er fødd der. Høsten 1901 tar Bjarte til som lærer på Harøya. Marta døde der ute i 1914 og da sa Bjarte fra seg lærerstillinga på Harøya og flytta med sine 6 barn til Rekdal der han i 1907 hadde fått skjøte på Brattalia. Tida ute på Harøya hadde vært svert aktiv. Her holdt han foredrag på fester og ungdomsmøte. Han var også med i styret for Sunnmøre Ungdomslag.  Som takk for tida i Sunnmøre ungdomslag fikk han fri reise til Færøyene i 1912 (?) hvor han hjelpte til med å starte folkehøgskule der. Bjarte Rekdal var også veldig engasjert under kampen for unionsoppløsninga i 1905 og holdt en mengde foredrag om unionsstriden. «Fedrelandskjærleiken slo ut i frisk loge ute på øyane der Rekdal førte ordet».

Bjarte Rekdal ivra sterkt for folkehøgskuletanken, og var aktiv med i å få starte folkehøgskule på Aukra. Skolen starta opp i 1918 og Bjarte var en av lærarene.  I 1921 var Bjarte med på å starte Romsdal Sogelag, og han vart den første formann i laget. Men Bjarte var plaga med sykdom og døde av kreft på fylkessykehuset på Molde 7. april i 1922.  

For ungdom ute på øyene hadde Bjarte betydd mye. De reiste derfor ett minnesmerke over Bjarte Rekdal på hans gard Brattalia som fortsatt står der som et godt minne over ham. 

Side 429. "a. Bjarte f. 1955, sivilingeniør, ..." Her er årstall feil, skal være 1935. e. Magne Amund f. 1945 døde i 2001 og er gravlagd ved Fiksdal Kirke. Inger Bergljot f. 1909 døde i 1991, gravlagt ved Fiksdal Kirke.

Peder Gjelsten Rekdal døde i 1976. 

Brattalia er overtatt av nevøen Bjarte f. 1935. Han har vedlikeholdt huset og bruker det som sommerbolig.

77/ Ole-Lia 

Erik Olson Gjelstenli døde i 1926. Husliste 51 1891.

Ingeranna som var gift Vasset kom til Skodje. Skodje 1 side 488 og Skodje 1 side 624. 

Ingeranna Eriksdatter som kom til Skodje dør i 1898 av tæring. Barna Olav og Inga er fødd i 1894 og 1896. Johannes Vadset gift på nytt. I FT 1910 har Olav og Inga 6 halvsøsken. Olav har da blitt handelsbetjent.

Ole Erikson og Gjertina hadde i 1916 hjemmedøpt sønn Elias som dør snart. 

Ole Eriksen sin sønn Knut som kom til Ny-Jord kan en lese mer om i "Tomrefjordboka" side 207. Han var gift med Marie Hansdatter Øverås. De fikk 7 barn. 

Gjertina sitt barn Alma Elise er døpt i Sandøy i 1908. Far Herman Osnes fra Ulstein.

side 432. Edvard Melkild var fra Øksendal (Nå Sunndal kommune) Far var John Sesbø fra Stangvik. Edvard død i 1980.

Einar Edvardson Melkild dør i 2005.

Edmund Jarle bor i heimen. Asle Peder har kjøpt nabobruket br.nr 29 Liatun og bor der. Bjørn Einar har kjøpt Skogan Rekdal 78/33 se der.

77/29 Liatun side 433

Malmfrid dør i 1985. Bruket kjøpt av Asle Peder Melkild som bor med familie her.

77/38 Solås side 433

Gunnar Løvbugt dør i 2005. Gudrun er (2015) på aldersheim i Tresfjord. 

77/11 Indrelien ("Pe-Lia") side 434

Ingeborg Rasmusdtr hadde foreldre: Plassmann Rasmus Andreas Larsen og hustru Thomasine Nilsdatter Abelset. Rasmus var frå Brendefyr i Horningdal. (Ørskog gjennom tidene side 44) Ingeborg dør 23/5 1956.

1. Mella sin sønn Odd Karsten  dør i Bergen 2.5. 1993.

2. Ingeranna og Petter som kom til Hålbakken bruksnr 36 Rekdal gifta seg i Molde 1919.

3. Lina. Her refereres det til bind «Tresfjord II» den boka finnes ikkje (2015).

6. Signe kan en lese om i «Tomrefjordboka» side 286.

7. Ingeborg kan en lese om i «Tresfjord I» side 683.

Rasmus som tok over Pe-Lia dør i 2002.

Per Otto bruker huset som fritidsbolig. Sølvi er fra garden Byrkjevoll. I tillegg til nevnte Ove har de også barna Ronny og Mona. Huset er renovert og modernisert i 2013.

Dragneset br nr 5 side 435

Knut Pederson Vik, første mann i Dragneset se: «Tomrefjordboka» side 262 og 276.

2. Peder f 1862 ”som bleiv ut i Misunda” har navnet sitt på en minnesten over omkomne på havet i Midsund.

Elias Iverson sitt døpenavn var Iver Elias. (Midsund II s. 614) se også Husliste 53.

Johanna Jetmundsdatter Vestre (se Vatne II side 541/546).

Johan dør i 1983 og Åslaug i 1997, Om slekta til Åslaug se Midsund III side 176.

10. Gunnar gift og bor på Konnerud ved Drammen.

Roy Dragnes, sønnesønn fra 77/35. Har kjøpt Dragneset. Kostet mye på husa på garden.

 

Einebakken br.nr 35 side 437

Per arbeide etter avsluttet karriere på sjøen i mange år på Langsten i Tomrefjord til han ble pensjonist.

Dragtun, br nr 37 side 437

Eivind og Marit kjøpte seg hus på Helland Vestnes hvor de budde til de døde, deres datter Randi tok over her. Senere solgt til Kent Dragnes fra 77/35.

 

Åsheim, br nr 36 

Åsmund Dragnes fra 77/5 har bygd seg hus på denne tomta som er utskilt fra 77/5.

 

 

18.08.2015, mer kommer.

Opplysninger/rettinger og kommentarer mottas med glede.

 

 

 

Nyeste kommentarer

25.10 | 16:01

Jeg takker så meget når det blir sendt. Takk takk.

25.10 | 13:26

Sender deg en e-mail. får skrevet så lite her

25.10 | 12:30

Tusen hjertelig takk for hjelpa. Jeg har ikke disse Midsund-bøkene. Vet du noe om når Knut Tronsen og Marit Andersdtr. døde, og hvilke barn de hadde? I såfall hjertelig takk på forhånd.
Hermod

25.10 | 10:52

I følge Midsund I var Knut Tronsen Son til Tron Knutsen og Anne Olsd. Rakvåg. Marit O. datter til Anders Rasmussen og Mari Knutsd. Sør Heggdal.

Del denne siden