Mine nedtegnelser om vår slekt fra Lillebrenden Dovre.-

1. [10] Ole Pederson Lillebrenden Rekdal var utvandret fra Dovre, kom til Rekdal og fikk der stor etterslekt.

Ole var gift med [11] Karen Jørgina på den plassen som etter hvert ble kalla Ole-Myran etter Ole.

Ole og Karen Jørgina fikk mange barn, så det er stor etterslekt som gjennom Ole har sine aner tilbake til Gudbrandsdalen, Dovre og Vågå.

Her tar vi med barn og barnebarn til Ole og Karen Jørgina:

2  [5] (Elen Petrine) Elisabet f. 1874, gift med Johan Bjerkevoll, f. 1867, de kjøpte gard på Rekdal og hadde barna:

            3 Einar Bjerkevoll, f. 1897, gift med Borgny f. Rekdal 1905, de tok over farsgarden.

            3 Johan Bjerkevoll, f. 1903, gift med Astrid f. Vågsether 1913, flytta til Olsvika ved Ålesund, 

            3 Olav Bjerkevoll, f. 1907, gift med Astrid f. Fiksdal 1917, de flytta til Tomrefjord.

            3 Petter Bjerkevoll, gift med Helga, de kjøpte seg tomt og bygde på Farsgarden.

            3 Karen Emilie, f. 01.05. 1914, død 21.08.1914     

            3 Karen Bjerkevoll, gift med Konrad Ulvestad, kjøpte seg gard i Skar Engesetdalen som de dreiv.

 2 Ane Marie  f. 1876, ugift budde for det meste hjemme på Rekdal

 2 Petrina Rekdal  f. 1879, gift med Lars Hagseth fra Otrøya (Midsund). Petrina døde 1916 (begravet i Fiksdal) og Lars flytta til Midsund. De hadde barna:

            3 Karen Emilie Hagseth, f. 1910, død ugift.

            3 Lorentz Hagseth f. 1912, gift med Oddlaug f. Korsnes 1918. De budde i Midsund 

            3 Anne Kristine Hagseth, f. 1914, gift med Elias Overå f. 1909. De budde på Stranda.

            3 Olav Hagseth, f. 1916, gift med Hilma Julie Juv f. 1926. De budde i Midsund

2 Elias (Edvard) Rekdal, f. 1882, Reiste til USA i 1910, brukte navnet Edvard der, gift med Margareth, ikke barn.

2 John Rekdal f. 1885. Reiste til USA i 1907. Gift med Alma Johanna Augusta Thormalen f. 1894. Hadde barna:

            3 Clara Freida Jorgena f. 1913. gift med Albert S. Geary. De budde i Montana.

            3 John Arnold Rekdal f. 1915. Gift med Sylvia Rosella Geary f. 1913.

            3 Olga Fransis Rekdal f. 1917. Gift med James Cecile Roane f. 1906

            3 James Edward Rekdal f. 1922. gift med Anna Virgina Ott.

2 Elen Petrine Rekdal f. 1888. Døde ugift på Rekdal 1909

2 Olav Rekdal f. 1890. Døde 9 år gammel på Rekdal i 1899.

2 Matea Rekdal f. 1896. Var emiser. Gravlagt i Bud Sogn, på gravplassen Hesteholen Fræna.

Du kan også lese egne artikler om dei to gutttene som reiste til Amerika og om Matea som ble emiser om du klikker deg inn på Birkevollslekta her.

(Om Ole, Karen Jørgina og Karen Jørgina sine Stordals-foreldre Petter fra Korsedal og Anna fra Hove er det fortalt mye i Olav Rekdal si Bygdebok, Gard og Slekt Fiksdal Sogn)

Så til folket på Dovre.

Foreldrene til Ole var:           

         [20] Peder Jonson Lillebrenden født 29.08.1791 og

         [21] Eli Olsdatter. Lillebrenden født 26.12 1789 i Vågå.

 

[20] Peder Jonson  Lillebrenden ser ut til å være enebarn. Han er i alle fall eneste barn i familien ved folketelling 1801. Han tar over husmannsplassen etter faren. Har ikke funnet giftermålet til Peder og Eli i kirkebøkene, men det er trolig ca 1813. Dette fordi det som trolig er første barnet deres, Jon, er født i desember 1813. og han er ektefødd, altså er foreldra gift. Der er ikke så mye vi har om Peder i kildene. Men i Passkontroll for Gudbrandsdalen er vi så heldig å få en beskrivelse av ham. Folk skulle ha pass også for å ferdes innenlands (før 1860) og 29. desember har han og familien fått utdelt plass for å reise til Romsdal. Pass er utskrevet til Peder og Eli og til barna Peder, Ole, Ole og Jakob. Hva skulle de med pass på mørkeste vinteren? Skulle de flytte eller bare ha seg en tur. Jeg vil tro det var det siste. Kanskje skulle de til Smøla. Detta var jo i Romsdal Amt dengang. På Smøla hadde nemlig datteren Marit født deres første barnebarn 2 månader tidligere, kanskje lengtet de etter å besøke henne. I såfall var jo dette en lang tur på den tida. Og om øvrigheta kom på dem så skulle de etter beskrivelsen i Peder sitt pass se en:  Tømmermann, 47 år, "Brunt hår, blå øyne, middels statur, spede lemmer, 'Blomme paa Venstre øye'. " Familien kom i allefall hjem igjen. Peder må være den husmann Peder på Lillebrenden som er ført død 2. januar 1851. Presten har gitt han navnet Olsen og klokkeren navnet Johansen på vår Johnsen ser det ut som.

[21] Eli Olsdtr Lillebrenden var såkalla uekte barn. Vi merker oss at Olav Rekdal i bygdeboka har feilskrevet Jonsdtr for Ole sin mor Eli, men ho er altså en Olsdtr. Ved folketelling i 1865 er Eli enke og oppgitt til å være 80 år og ”Føderaadskone født i Vaage Prestegjeld”. Denne alderen er nok litt feil som det ofte var ved disse folketellingene. For det må være vår Eli (presten skriver Elie) Olsdtr som er født i Sel i Vågå Prestegjeld 26.12.1789. Eli var uekte barn av Mari Jacobsdtr og ungkar Ole Olsen og ho skal være oppkalla etter mormora. Fadderne til Eli bekrefter tilhørighet, vi tar dem med: Haldog Bakken, Syver Åsåren, Ragnhild ibid og Guri ibid. Mora finner seg mann på Lesja og der vokste Eli opp hos mora og stefaren Jon på Jerkenhaugen under garden Bøe. Ho hadde ei halvsøster med navnet Jerken (tante til Ole blir vel det).

Om de 4 besteforeldrene til Ole har jeg følgende:

[40] Joen Pedersen f. ca 1748 (Joen var vanlig skrivemåte for Jon) var husmann på Lillebrenden. I 1801 er han skrevet husmand med jord 54 år på Brennen Lille.

Den eneste Jon Pedersen vi har lykkes i å finne med riktig alder er en Jon Pederson Killi f 25.09.1748. Denne Jon er "ellers ukjent" på Killi og det kan jo være en mulighet for at det er denne karen som har havna som plassmann på Lillebrenden. "I bygdebok for Dovre bind 2 side 195, om Nordigard Killi, er det nevnt en Jon Pedersen født 25.9.1748, ellers ukjent." Foreldre er Peder Justson (ca 1712-1789) og Kirsti Jonsdotter, truleg fra Vågå. Peder og Kirsti er trulovet i Vågå,  og ho er da oppgitt å være fra Blessum.

I "Forlik i Lesja 1797-1938" er det en registrering på John Pedersen Lillebrenden. Datert 1.nov 1809, Sitat:

"14. Ligeleds Joen Pedersen Lille Brennen for at have lagt ind en Lykke. For Ham møtte efter skriftlig Fuldmagt Peder Olsen Brenden. Sagen blev saaledes forliigt at Han skal beholde den Lykke Han Nylig har indlagt, skal han beholde for 1 Ort i Huus-Leje. Jordhøy H.Hattrem. Peder Olsen Brenden mpp (med påholden penn)

15. Ligeledes var inhaldet Peder Olsen Brænden forhen haft forlig." Sitat slutt.

dette tyder på at Jon var i live på dette tidspunkt, men for syk til å stille selv.

(Løkke (av norrønt lykkja) kan henvise til ei sløyfe, buktning, krøll, hempe, sammenføyning av to ender, et inngjerdet jordstykke (jamfør gerði) eller gårdsanlegg).

At Jon Pedersen har slik tiltro til Peder Olsen at han sender med ham en fullmakt til å ordne denne saken kan tyde på et slektskap mellom disse to.

Slektskapet mellom Jon Pedersen og Peder Olson kan være slik.

Vi vet at det på Killi var to brødre med navn Peder Justson. Peder de. tok over garden på Killi og er med stor sannsynlighet far til vår Jon Pedersen.

Peder dy. (som da blir onkel til vår Jon) var rydningsmann på Storbrenna (Brenden Store, senere Solheim). Han hadde datter Marit (søskenbarn til Jon) og hennes sønn Peder Olsen Brennen Store (gikk under navnet mirakeldoktoren) var altså Jon sin fortrolige ved forliket 1809.

Våre fjerne slektninger på Storbrenna hadde garden til ca 1880 omtrent samtidig som det kom nye folk også på Lillebrennen.

 Begravelsen til Jon er ikke oppført i kirkebok for Lesja/Dovre. Men vi ser altså at han lever i nov. 1809. Men må være død før sept. 1811 fordi kona Marit da er betegnet som enke ved sin død. 

Slekta på Killi kan førest tilbake til ca 1600.

Joen giftet seg 23.01. 1785 i Dovre Kirke med

[41] Marit Olsdtr. f.ca 1751. Vi har ikke klart å finne ut hvor ho kom fra. Da de gifter seg er begge ført opp på garden Ullem. Kanskje kom Marit derfra? I følge kirkebok dør ho som enke og er begravet 15.september 1811, 59 år gammel. Da var ho født i 1751, som passer godt med folketelling 1801 hvor alder er oppgitt til 50 år. Bare sønnen Peder 10 år bor hos dem i 1801, så det ser altså ikke ut som om de har andre barn som vokser opp.

[42] Ole Olsen alder ukjent på denne vår forfar som er oppført som far til Eli. Ved Eli sin dåp i 1789 er han skrevet ungkar. Adresse på mannen brydde ikke presten seg med å skrive opp.

Noe mer om denne Ole blir vel vanskelig å finne, om det da ikke finnes en farskapssak i justisprotokollen i forbindelse med ”for tidlig sammenleie” som var den vanlige betegnelse i rettsprotokollene når noen hadde forlystet seg før ekteskapsinngåelse. Så tidlig som i 1789 ble det straff for slikt.

[43] Mari Jacobsdtr Dahlelien f. 1757som fikk uekte datter Eli med Ole Olsen var altså fra Sel. Mari er døpt 06.05.1757 som Jacob Dahleliens dåpsbarn.

Vi tar også med fadderne: Knut Dahle, Guttorm Åsåren, Eldri Åsåren, Tore Josten og Guri Olsdtr. Navnet på fadderne forteller at Mari tilhørte en familie som hadde tilknytning til Åsårgrenda et stykke opp i Ottadalen. Etter at Mari hadde fått Eli så havnet ho altså på Lesja gift med Joen Jørgensen den 27.06. 1797. Med Joen fikk Mari datteren Jerken og de bodde på plassen Bøelien/Jerkenhaugen på garden Bøe. Mari er gravlagd ved Lesja kirke15.04.1808 som innført gift kone bosted Bøelien, 58 år gammel.

Om Ole Pedersen Lillebrenden sine oldeforeldre har vi ikke så mye.

Vi kjenner til

[86] Jacob Olsen f ca 1720 i Sel. Han er ikke å finne ved folketelling i 1801, så trolig er han da død. Han giftet seg i 1746 med

[87] Eli Davidsdtr og fikk med henne Mari. I tillegg skulle de ha rundt 10 barn.

I følge uverifisert kilde på nettet (Geni) så skal Eli Davidsdtr Dahlelien f ca 1725 død 1782 være fra Søre Loftsgård. Hennes foreldre David Amundsen Loftsgård og Thorø Loftsgård.

Videre bakover Amund Hansen Loftsgård og kone Kari Loftsgård. Og Amunds foreldre Hans Loftsgård og kone Anne Loftsgård. 

Ole Pederson Lillebrenden Rekdal hadde stor slekt på Dovre. Vi har funnet 8 søsken ved søk i folketellinger og kirkebøker. Vi kan da oppsummere søskenflokken slik:

Joen Pedersen                      f 18.12. 1813 Flyttet til Fladmark, Grytten 1833.

Marit (1) Pedersdtr                f    .08 1815 Kom til Smøla

Ole (1) Pedersen                   f 04.03. 1819 Tok over husmannsplassen Lillebrenden

Peder Pedersen                    f 20.04. 1822  Kom til Smøla

Mari Pedersdtr                     f 10.09. 1825  ble 3 1/2 år

Marit (2)Pedersdtr                f 23.11  1828 Etter denne oppattkalling er det nærliggende å  tro at også Joen Pedersens mor hette Marit. Trolig død som barn.  

Ole (2) Pedersen Rekdal        f 11.06. 1830  kom til Rekdal

Jacob Pedersen                   f 05.04. 1834  gift i 1860.

Som vi ser er det to med navn Ole, to med navn Marit og en Mari. Det var ikke slik at det var dårlig fantasi, men sterk tradisjon om at besteforeldre og oldeforeldre til barnet skulle oppkalles.

Om disse søsken på Dovre som altså var onkler og tanter til ”Gomor på Hauå” har jeg funnet følgende:

 Joen Pedersen 1813 eldste bror til Ole er ført konfirmert i 1828. Der får han karakteren ”Vel opplyst og god oppførsel. Utflytterlister for Dovre har. Joen Pedersen Lillebrenden, ungkar, husmandssøn, tjenestedreng som 4.juni 1833 har flyttet til garden Fladmark i Grytten Prestegjeld. Uvisst hvor han så ble av. Har ikke funnet ham i folketellingen for 1865.

Marit (1) Pedersdtr  1817 giftet seg med Torsten Hansen Skaare fra Vågå den 13.11. 1837. Bygdebok for Dovre sier ”Tostin Hansson frå Skjennaeiet på Sel” Da Marit gifter seg er alder oppgitt til 21 år. Vi finner Marit konfirmert i 1833 med oppgitt fødseldato 08.1817.  Etter kirkeboka ved konfirmasjon: ”Chr.kundsk. god, moral.Forh. meget god.” Altså gode kunnskaper i kristendom og forholdsvis meget god moral. Marit og Torstein må ha reist til Smøla kort etter bryllupet. De får sitt første barn i Edøy 25. september 1838. Torstein er da skrevet husmand, men den tittelen har han nok tatt med seg fra Sel. Ved neste barnet deres så er han inderst (leietaker) på garden Skarpen. I 1844 inderst på "Raaget". I 1846 har de kommet til Dyrnes og der har han fått seg husmannsplass. Torsten er skrevet som husmann i 1749.

Ved den store folketellingen i 1865 finner vi Marit og Torsten i Brattvær sogn Edø Prestegjeld (Smøla) på garden Dyrnes. Opplendingene har altså havnet i havgapet på Smøla. Da er Torsten skrevet som husmand med jord og fisker. 7 barn er nevnt som bor hjemme. Vi ser også at deres eldste sønn på 26 år er født i Edø, altså må familien ha kommet til Smøla like etter at de ble gift.

En av døtrene er Elen Petrine som er døpt i 1841 (se nedenfor som D).

Det kan se ut som det er Marit som har tatt seg av barna til Ole (1) og fått dem til Smøla.

Ole (1) Pedersen 1819, tar over husmannsplassen Lillebrenden.. Ved dåp er det skrevet tvilling. Men ingen bror eller søster er døpt, så en må gå uti fra at den andre tvillingen er døfødt. Ole gifter seg med Kari (Karen) Pedersdtr.  Ole og Kari får 4 barn . Det går ikke så godt med Ole den eldre ser det ut til, og han dør i 1863. I kirkeboka er dødsårsak: ”ved selvmord”. Når en kommer til folketellingen 1865 er det da Kari som tituleres som husmand med jord. Og hjemme med seg har ho 4 barn:

Det er Peder den eldre født 1846 som er titulært vegarbeider ved folketelling 1865.Han havner på Smøla.(se nedenfor som A).

Peder den yngre født 1849, ”Hjelper sin moder med bruket ” i 1865. Uvisst hvor han ble av.

Eli Olsdtr. født 1853 havner også på Smøla (se nedenfor som B).

Ragnild Olsdtr født 1858 og som søster og bror kom ho til Smøla (se nedenfor som C).

Ved folketelling 1900 har det kommet nye folk på Lillebrenden. Så etter at Elisabet Bjerkevoll si farbrorkone Kari forsvant fra plassen og barna flyttet ut har andre overtatt og husmannsplassen gått ut av vår slekta.

Peder Pedersen født 1822 finner jeg kun som født og døpt på Dovre. Men Odd Åkvik  som har gitt meg mye av opplysningene fra Smøla skriver: ”Han giftet seg med Mari Hansdtr. Grimsmo, f. 1813 i Ringebo prgj. ( datter av Hans Johannesen Braastad og Maria Jacobsdtr Syltodden.”. I utflytterlistene i kirkeboken for Dovre står det at han er utflyttet 21.10.1839.

En Peder Pedersen f 1823 Lesja, i følge kirkebok Brattvær  Edøy, Smøla, enkemann og husmann kan være vår Peder.

Mari Pedersdtr født 1825 Ho blir ikke så gammel, ført død 13.04. 1829 som 3 ½ års gammel ”husmandsbarn”.

Marit (2) Pedersdtr f 1828 er også ved dåp skrevet tvilling. Andre tvillingen må ha lidd samme skjebne som i tvillingfødselen ovenfor. Marit må også være død tidlig.Ho er ikke med blant barna som får pass i 1838. Vi må vel anta at ho da er død. 

Ole (2) Pedersen Lillebrenden Rekdal 1830 er den neste i søskenflokken. Han ble konfirmert i 1846. På den tid får konfirmantene innført i kirkeboka om de er vaksinert mot kopper. Og som en kuriositet kan nevnes at Ole ble koppevaksinert 16.04. 1831, altså som spedbarn.

Folketelling 1865 viser at han da er vegarbeider 35 år ugift og bur hos mor og svigerdatter på Lillebrenden. Men senere vet vi at Ole flyttet på seg og kom til Rekdal som ”skinnfellmaker og omreisende skreppekar”.

Jacob Pedersen f 1834 er den siste i søskenflokken. Vi finner han som konfirmert 27.10.1850. Mora skulle da ved fødselen være 45 år.

Jacob gifter seg i 1860 med enke Marit Hansdatr Bækken. (Marit Håggåstugu står det i bygdebok for Dovre). Har ikke funnet barn i dette ekteskapet.

Så litt om de som kom til Smøla (referert etter Odd Åkvik og folketellinger)

D         Elen Petrine Tosteinsdtr Dyrnes f. 1841 og død 1908 giftet seg i 1873 med

A         Peder Olsen Lillebrenden Breibukt f 1846. Altså får vi her et giftermål mellom søskenbarn. Ved folketelling 1900 er Peder gardbruker på garden Breibukt. Nevnes da som selveier og fisker.  

B         Elen (også skrevet Eli) Olsdtr Lillebrenden f 1853 finner vi som innflyttet til Edøy fra Dovre i 1868 for å være tjener, oppgitt fødselsdato 9/11 1853.. Elen giftet seg i 1875 med Lorents Jacobsen Nørbech Dyrnes. Ved folketelling 1900 finner vi dem på Nordre Hestholm. De har barna (blir tremenninger til Einar, Johan, Olav, Petter og Karen):

  1. Lorents Edvard Dyrnes f 1882
  2. Laura Lorentsdatter  Dyrnes f 1890, gift Skarpnes

 

Både Lorents og Laura har stor etterslekt.

C         Ragnhild Olsdtr Lillebrenden f 1858 giftet seg første gang med Henrik Meier Isaksen Brattvær i 1888. Henrik som dør i 1893 var sønn av Isak Andreassen Iversen og Petronella Olsdtr. Dyrnes. Ragnhild giftet seg på nytt med John Mortinusen  Sandvær sønn av Mortinus Olsen Strømmen og Magnhild Einarsdtr Åsprong. Familien budde på Kråkværet Smøla og der dør Ragnhild i 1928.

Ragnhild og Henrik hadde datteren Elise Marie som er født i 1892, men ho dør allerede i 1893.                                                                       

Som vi ser har de fleste av søskena til Ole flyttet ut fra Dovre. Om det ble igjen etterslekt på Dovre etter noen av søskena til Ole har jeg ikke funnet ut av.

Kommentar og rettelser til denne artikkelen ønskes. 

Tillegg og rettinger 20.03. 2015

Nyeste kommentarer

25.10 | 16:01

Jeg takker så meget når det blir sendt. Takk takk.

25.10 | 13:26

Sender deg en e-mail. får skrevet så lite her

25.10 | 12:30

Tusen hjertelig takk for hjelpa. Jeg har ikke disse Midsund-bøkene. Vet du noe om når Knut Tronsen og Marit Andersdtr. døde, og hvilke barn de hadde? I såfall hjertelig takk på forhånd.
Hermod

25.10 | 10:52

I følge Midsund I var Knut Tronsen Son til Tron Knutsen og Anne Olsd. Rakvåg. Marit O. datter til Anders Rasmussen og Mari Knutsd. Sør Heggdal.

Del denne siden