Stenene i retning havet. De nermeste ser ut til å vare utvalgt til å danne en slags V.