Vi ser ned mot det oppdemte Holevatnet som danner grunnlag for oppdrett av laksesmolt på garden Eik nede ved fjorden.