Mellom vakre fjell ser vi innerste del av Vestrefjorden.