Oppe ved "Hønnvatnet" er det to markerte hull/groper i terrenget. Noe for nysgjerrige å se på kanskje?