Mellom gamlestølen og Eikeelva kan vi se tydelige spor etter torvspaing. Torva ble tørka og brakt ned til bygda, brukt til brensel og var viktig for folk.