Restene etter den gamle seterbua til bruket "Høla" Byrkjevoll. Kanskje var det her bestemor var setertaus for ca. 120 år siden.