En planta granskog treffer vi også på før vi tar fatt på siste biten frem til Skarveien.