Og midt i Romsdalsfjorden har vi Tautra. Under den er det planen at Møreaksen skal komme, en del av kystveien.