Den siste oktoberdagen i 2015 + oktoberbilder 2016

Hjorten er ikke langt unna viser dette bildet. Lukta følger ikke med dessverre.

Oppe i Skarvegen kan vi velge om vi vil gå med klokka eller mot klokka på rundløypa Polkaberget/Skaret.

Ved Skarveien møter vi Skiftingselva som har sin begynnelse her oppe på Skaret. Ikke store bekken, men alltid vann her og små bekkørret finner vi her.

Oppe på Skaret har vi "Skarhuken". En fin rasteplass. Her har Haldor Dahle vært arkitekt og byggmester. Også veipilene og de mange spektakulere hvilebenkene vi treffer på er for det meste hans verk.

Utsikt fra Skarhuken med Nakkefjellet og litt av Snaufjellet. I midten langt der fremme en plass ligger Rekdalsetra, dit er det merket sti.

Da har vi snudd oss mot vest og fanget inn Snaufjellet med sørtoppen og nordtoppen. Lengst til venstre skimter vi Skjeringen.

Temperaturen nermer seg 20 grader i dag, 31. oktober. Det både ute og inne :)

Vi går videre fra Skarhuken og kommer til neste rasteplass, "Solhøgda Panorama". Her utsikt mot øst.

Også fra "Solhøgda Panorama"

Fremme ved Polkaberget. Innover mot Romsdalen. Ystetind og Brustind (Trolltind) til høgre.

I vest fra Polkaberget skimter vi Bløkallen gjennom eventyrskogen av gammel fure.

Og midt i Romsdalsfjorden har vi Tautra. Under den er det planen at Møreaksen skal komme, en del av kystveien.

Så rusler vi lia ned fra Polkaberget.

Her i lia møter vi gammel og ny skog.

En planta granskog treffer vi også på før vi tar fatt på siste biten frem til Skarveien.

Byrkjevollhornet. Opp dit via Honnbotn går turen 22 oktober 2016

Restene etter den gamle seterbua til bruket "Høla" Byrkjevoll. Kanskje var det her bestemor var setertaus for ca. 120 år siden.

Stor flat sten ved "Hølebua". No nesten gjengrodd av einer. Her har det nok vært mye moro gjennom tidene.

Da har jeg kommet et stykke opp i "Honnsida" og ser ned på Eikesetra. Hytta lengst til høyre tilhører svoger Ivar.

Mellom gamlestølen og Eikeelva kan vi se tydelige spor etter torvspaing. Torva ble tørka og brakt ned til bygda, brukt til brensel og var viktig for folk.

Det vesle vatnet/tjønna oppe i "Hønnbotna"

Oppe ved "Hønnvatnet" er det to markerte hull/groper i terrenget. Noe for nysgjerrige å se på kanskje?

Den ene gropa 10-15 meter i diameter.

Da har vi kommet over brattkanten og har en relativ behagelig tur opp på toppen

Og sola møter oss og kaster sine flotte skygger denne oktoberdagen.

Utsikten er fin. Her litt av Vatnefjorden og landet lenger vest i Haram

Retning Eikesetra og mot Romsdal.

Mellom vakre fjell ser vi innerste del av Vestrefjorden.

Sten på sten og lag på lag på Byrkjevollhornet.

Vestresetra og Vestrevatna i motlys.

Utsikt fra Hornet. Vi ser Midsund og i enden av sundet til venstre har vi Bjørneremsanden hvor morfar Jørgen var fødd. Og litt lenger ute Magerøya hvor hans mor Helge kom fra.

Matøkt på toppen. Svoger Ivar sin nyrenska krabbe nesten direkte fra Vestrefjorden smaker fortreffelig på brødskiva.

Turen videre går langs kanten fremover mot foten av Skjeringen. En finere tur enn Bessengen mener nå jeg :)

Vi ser ned mot det oppdemte Holevatnet som danner grunnlag for oppdrett av laksesmolt på garden Eik nede ved fjorden.

Avtrede må en også ordne seg med på en slik lang tur. NB! papiret ble gravd ned.

Bautastenen oppe på platået sett mot Skjeringen. Den nermeste "pila" er ca. 230 cm. høy. Var her noen for flere tusen år siden og reiste opp disse?

Stenene i retning havet. De nermeste ser ut til å vare utvalgt til å danne en slags V.

Vi har kommet så langt at vi har utsikt til Langedalsvatna og Rekdalsdalen bak. Vi begynner på nedturen.

Turen nærmer seg slutten. Vi kjører veien ned fra Eikesetra med vakker utsikt.

Vi er heldig som har naturen så nært innpå seg. Bare å gå ut og så er en i marka. Slik også siste oktoberdagen i 2015 (de 15 første bildene her). En times vandring opp skarveien til Skarhuken og over til Polkaberget ned lia og hjem. En time eller to der veien og ikke enden er målet. Dagen var litt spesiell da det hører til sjeldenheten at vi har temperaturer opp mot 20 grader på denne tiden.

De neste bildene (fra bilde nr 16) er fra 22. oktober 2016. En tur til Byrkjevollshornet med en visitt innom Eikesetra og de gamle restene etter den gamle stølen som ligger nedenom dagens støl med nye hytter.