Rekdal fra Plassen til Hauan med innført bruksnummer og ca. årstall for når der kom folk på de bruk som er omtalt i bygdeboka. Klikk bildet for større bilde.

78 Rekdal fra Plassen til Hålå

Denne siden er om det vi kallar inste del av Rekdal. Vi følger inndelinga i bygdeboka. Først Plassen, så videre gjennom bygda og ender på på Hålbakken, Håla og Hauglia. Først heim på br.nr 78 Rekdal utenom de 4 opphavsgardene var Plassen som etter hvert ble brnr. 3. Så i 1820 fikk vi plassen Håla eller Holen som det også er brukt i gamle skrift. Denne plassen grenser mot gard nr. 77 Gjelsten eller Gjelstenlia som har blitt navnet på denne del av garden Gjelsten og som har blitt en del av Rekdalsbygda som naturlig var. Gjelstenlia lenke. 

78/3 Plassen side 512.

 

14. august 2015. Mer kommer. Håper på mye stoff fra dere om etterkommerne omtalt i bygdeboka...

 

 

Hauan og Hålbakken, Haugli og Hålå

Håla og Hålbakken fra skiftingselva til grensa for Gjelstenlia (Gjelsten).