Tillegg- rettinger i bygdebok for Fiksdal Sokn (Fiksdal og Rekdal)

Det er nå omtrent 40 år siden innsamlingsarbeidet for gardshistoria for Fiksdal og Rekdal ble avsluttet. Det skulle derfor være behov for tillegg og rettinger.

Her vil jeg først ta med den delen som omfatter gardene nr. 77 Gjelsten og nr. 78 Rekdal. Om det melder seg flere interesserte kan vi kanskje få med gardene i Fiksdal også. Et slikt arbeid er avhengig av at vi får bidrag fra de som dette handler om, slektninger/etterkommere til de som er omtalt i boka.

På Bokhylla, Nasjonalbiblioteket har nå tre av bøkene «Gards- og Slektshistorie Vestnes - Tresfjord  blitt skanna og lagt ut på nettet. Bind I Tresfjord I og bind II Fiksdal Sokn. og Tomrefjord, Øverås, Nerås

Dette gjør det da lett å gå inn å lese i disse interessante bøkene. Mange vil nok da lure på hvor det ble av den unge generasjonen som er nevnt i boka og om deres etterkommere. Det må vi kunne gjøre noe med.

Jeg har hørt påstander om at det er så mye feil i boka. I det er jeg ikke enig. Når jeg sammenligner med andre bygdebøker i distriktet så vil jeg heller si at det er utrolig lite feil i bygdebøkene i Vestnes. Selvsagt er det både småfeil og ting som er glemt men den prosentandelen er veldig lav. Olav Rekdal har gjort et imponerende arbeid med å samle inn stoff og fordype seg i kildene ved våre arkiver. Noen steder har han nok måttet bruke stoff som andre har skrevet av fra kildene, og de feil disse har gjort vil da komme frem i det ferdige verket. Men dette er det lite av. Internett fantes ikke for 40-50 år siden, og annen kommunikasjon kan heller ikke sammenlignes med vår tid. I dag kan vi med raske tastetrykk finne kilder i andre kommuner som løser slektsgåtene våre. Den gang hadde en ikke tilgang til disse kildene, i alle fall ikke om om en tok sikte på å gi ut boka i det tidsrommet en forventet et ferdig produkt. Der jeg mener Rekdal, som så mange andre slektsgranskere i denne tida, bommer på er de slutninger som blir fremsatt ut ifra heller sparsomme kilder på 15-1600 tallet. Dette blir tatt med under innledninga på hver hovedgard, og her vil jeg gjerne ha innspill.

 

-Det vi skal ha med her som tillegg er eksempelvis:

- Påviste feil i bygdeboka som kan dokumenteres.

-Nye eiere på et bruk (hus) med deres familier frem til vår tid.

-Nye bruksnr med nye hus og de som budde/bur der.

-Den yngre generasjon nevnt i boka som reiste ut, hvor ble de av og hvem er deres etterkommere.

Det jeg sakner i bygdebøker er de som leide hus og ikke var eiere. De er vanskelig å finne i kildene da det ikke er tinglyst noe på dem som knyter dem til bygda. Her må vi ha hjelp av de som husker og kjenner/kjente disse som budde blant oss og var en del av bygdelivet.

 

NB! Så må vi vite at datatilsynet setter visse grenser for opplysninger om nålevende. Vi vil derfor være forsiktig med å legge ut slektsrelasjoner som ikke allerede er allment kjent gjennom bygdebøker og andre søkbare kilder på nettet. Derfor må vi fra de som sender inn stoff gi tillatelse om at dette kan offentliggjøres.

 

Her på hovedsiden vil det bli lagt ut stoff av generell interesse, endringer m.m.

 

Det vil bli laga følgende undersider:

Gardsnr. 77 Gjelsten med Gjelstenhagarden

Gardsnr. 77 Gjelstenlia

Gardsnr. 78 Rekdal fra Dagreset og Plassen til Hålbakken og Hålå.

Gardsnr. 78 Rekdal, Opphavsgardene med tilgrensende bruk. Hansgarden, Rekdalsbakken, Kristengarden og Gjerdegardene. 

Gardsnr. 78 «Synnai Elva», Strupen og Øygarden. 

Vi vil prøve å følge den samme sideindeling som bygdeboka har.