Far Petter sammen med mine da igjenlevende onkler og tanter i Bjørneremsslekta, slektsstevne 1989.
Sittende fra høyre: Hans, Karen, Signe, Mathias, Palma, far Petter. De andre er søsken og søskenbarn.