Petter Bjerkevoll, Peder Konrad Rekdal (Per på Sanda), Olav Bjerkevoll
Petter og Olav var brødre, Per nabo og kompis.