Familien Oppå Hauå samla ved Jorun sin konfirmasjon 1953? Vi legger merke til Smia til bestefar Johan i bakgrunnen. Johan var dyktig smed.