Petter Bjerkevoll (til høyre) på militærtjeneste ca. 1930.