Arvegods etter morfar og mormor. Smørbutten (t.venstre) og kaffikverna kommer trolig fra Otrøya/Midøya.