Barnedåp i Myra, Vestrefjord. Dåpsbarnet er Anne Karin.