Fra "Strupen" Rekdal. Fra venstre: Helga Bjørnerem, gift Bjerkevoll, Bereranna Bjørnerem, Karen Bjørnerem gift Vestre, Jørgen Bjørnerem, Hans Bjørnerem.