Tante Astrid (til venstre) og tante Karen. Astrid Bjerkevoll f. Vågseter og Karen Ulvestad f. Bjerkevoll. Bildet er tatt på "Hauå" Rekdal. ca 1940?