Lars og Ane Kristine Klauset. Tippoldeforeldre fra Hagset, Midsund. 9 barn. Deriblant min oldefar Hans Andreas som kom til Klauset. En annen sønn, Lars Andreas ble gift til Rekdal med min fars tante Petrine Olsdatter.