Fotoalbum

Dette er fisketørking på Rekdal, trolig i fjøra nedenfor Andersgjerdet. Kvaliterten på bildet ikke så godt, kan noen likevel kjenne noen av personene?

Mannen til høgre er Johan Bjerkevoll, min onkel f. 1903 og som kom til Olsvik. Bildet er tatt på Akershus festning med Johanneskirken (revet 1928) i bakgrunnen.

Elias Rekdal, brukte navnet Edward da han flyttet til Amerika.

John Rekdal, til Amerika.

Hauan på Rekdal. gnr 78/10. Bildet trolig tatt i mellomkrigstida. I tillegg til de tre husa vi ser så var det en smie til høgre for huset.

Tante Astrid (til venstre) og tante Karen. Astrid Bjerkevoll f. Vågseter og Karen Ulvestad f. Bjerkevoll. Bildet er tatt på "Hauå" Rekdal. ca 1940?

Fra "Strupen" Rekdal. Fra venstre: Helga Bjørnerem, gift Bjerkevoll, Bereranna Bjørnerem, Karen Bjørnerem gift Vestre, Jørgen Bjørnerem, Hans Bjørnerem.

Klausetslekt: Mor Helga Bjerkevoll f. Bjørnerem med datter Elisabeth på fanget. Bak oldemor Karen Severine Klauset født på Hestad i Fræna og bestemor Beretanna Bjørnerem f. Klauset.

Familien (budde på Øverås da) har fått julehilsen fra Hanna Eidhamar. Søster til morfar Jørgen. Tror Hanna er nr 5 i midtre rekke fra høgre.

Julehilsen fra Hanna, tekstside. "Lillemor" ble tante Karen.

HelgeB som konfirmant i 1964

Barnedåp i Myra, Vestrefjord. Dåpsbarnet er Anne Karin.

Familien bodde en periode i Spjelkavik før krigen. Her har de fått besøk av Johan og Elisabeth på Hauå og deres barnebarn Per f. 1934. Petter til høgre med datter Berit gift Kjellbotn.

Arvegods etter morfar og mormor. Smørbutten (t.venstre) og kaffikverna kommer trolig fra Otrøya/Midøya.

Mormor og morfar, Beretanna og Jørgen Bjørnerem ovenfor huset de budde i på ("Sognola-plassen i Strupå"). Huset var lenge det vestligste i Vestnes kommune. Revet rundt år 2000.

Oldemor Karen Jørgina fødd i Stordal 1852. kom sammen med sine foreldre til Rekdal ca 1858 og fikk seg plass på Myrå, under Kristengarden.

Dette er den kjære hesten til min farfar Johan. Mannen på slåmaskina skal være sønnen Petter Bjerkevoll. Det var 2 hester med navnet Molike, dette er trolig den første.

Seks flotte søstre på Bjerkelund (Oppå Hauå) sammen med tante (morsøster) Signe gift Skjølingstad og kom til Karmøy.

Bakkehytta på Forsen. I min far, Petters ungdom. Trolig før 2. verdenskrig.

Bjerkelund, Rekdal 77/55 (Oppå Hauå). Fra ca 1960

Petter Bjerkevoll (til høyre) på militærtjeneste ca. 1930.

Familien Oppå Hauå. I bakgrunnen kan vi se gamleløn før den ble revet og huset før ombygging ca. 1960.Eldstejenta Elisabeth mangler her.

Min far Petter Bjerkevoll på fisketur på Forsen, Rekdal ca. 1945

Familien Oppå Hauå samla ved Jorun sin konfirmasjon 1953? Vi legger merke til Smia til bestefar Johan i bakgrunnen. Johan var dyktig smed.

Bestemor Elisabeth rundt 1960-65. (f.1874). Her er ho Oppå Hauå og sjekker malingsarbeidet til sønn Petters.

Bestefar og bestemor i Strupen med sine to første barnebarn Elisabeth og Berit. Bildet trolig tatt på Hauå Rekdal.

Petter Bjerkevoll, Peder Konrad Rekdal (Per på Sanda), Olav Bjerkevoll Petter og Olav var brødre, Per nabo og kompis.

Sammen med alle mine søsken og søskenbarn på morsida (Bjørneremsslekta)

Far Petter sammen med mine da igjenlevende onkler og tanter i Bjørneremsslekta, slektsstevne 1989. Sittende fra høyre: Hans, Karen, Signe, Mathias, Palma, far Petter. De andre er søsken og søskenbarn.

Etterkommerne etter Beretanna og Jørgen Bjørnerem sammen med ektemaker og samboere samlet på Ørskogfjellet 9. juli 1989.

Bestemor Elisabeth Bjerkevoll. Bildet tatt rundt år 1900

Her har vi fått besøk fra slektninger på Midøya.

Mor Helga, far Petter og farmor Elisabeth.

Konfirmasjonen til yngste jenta i søskenflokken på Bjerkelund.

Lars og Ane Kristine Klauset. Tippoldeforeldre fra Hagset, Midsund. 9 barn. Deriblant min oldefar Hans Andreas som kom til Klauset. En annen sønn, Lars Andreas ble gift til Rekdal med min fars tante Petrine Olsdatter.

Brudebilde av Beretanna og Jørgen Bjørnerem. Gift 20.10.1912

Denne siden er beregnet på bilder av slekta (helst eldre) og andre eldre bilder som bør bevares for ettertida. Her er det ønskelig med å dokumentere bildene, så kom gjerne med opplysninger som kan legges til. Og flere bilder er selvsagt også av interesse. For å se enkeltbilde med tekst så dobbelklikk på bildene under.