Røverhytta april 2014, med Skjæringen i bakgrunnen