23. des, 2017

Litt slektshistorie i dag.

Nils Einersen Gjelsten Hagset.

 Hagset på Otrøya ser vi over fjorden litt til venstre på bildet. Det var en kort reise over fjorden enten en brukte årer eller segl. 

Når en blir interessert i slekta så starta det visst nok for de fleste med å samle flest navn bakover. Men det interessante med slektshistoria er personene, hvem var de og hvordan levde de. Så mye skriftlig stoff er det jo ikke om de fleste da, om de ikke var storfolk eller forbrytere som kan være godt beskrevet i gamle rettsprotokoller. En tipp tipp tipp-oldefar jeg ingen ting visst om før jeg begynte å se på morslekta ute på øyene var Nils Einarsen Hagset som skulle være fra Gjelsten i Vestnes, altså fra vår nabogard her på Rekdal. Da måtte vi vel finne ham i bygdeboka for Fiksdal sogn. Og sannelig finn vi han i Oppigarden på Gjelsten slik: «9. Nils konfm. 1765 men finst ikkje nemnt sidan, truleg utkommandert som soldat for så å bli borte». Det må da finnes en dåp på han som bygdeboka har oversett. Og den dukker opp med litt leting, 5 år tidligere enn det bygdebokforfatter Rekdal har satt som ca. fødselsdato. Nils er døpt i Vestnes Kirke 4. august 1742. Konfirmert godt vaksen altså, 22 år gammel, men det var slett ikke så uvanlig på denne tida. Han rykker da frem til nr. 8 i søskenflokken (bygdebok Fiksdal Sogn side 354).

Faren Einer Johansen med røtter fra «Lensmannsslekta i Tennfjord» var lensmann ute på Romsdalsøyene (Sund Otting) og hadde i tillegg til hjemgarden på Gjelsten også lensmannsgard på Blø som lå på Midøya. Slik var nok sønnen Nils mye ute på øyene i barndoms- og ungdomstida.  Skulle en ha seg gard uten å være odelsgutt så var fremgangsmåten å finne seg ei enke. Slik også med Nils, lensmannsønn fra en av de flotteste gardene som fans rundt fjorden var nok et enkelt valg i flokken av beilere når enka på Hagset skulle ha ny ektemann. Anne Iversdatter hadde blitt enke ca. 1772 (skifte etter mannen i januar 1773) og måtte ha en ny mann til å drive garden og ta vare på ungeflokken ho hadde, yngstegutten var rundt året gammel. Alt den 31. mars har Nils fått bygsel på Krogsgarden, Hagset, så vi kan vel si det slik at når en mann flytta ut i kiste flytta ny mann inn i ektesenga. Anne og Nils fikk omtrent 10 år i lag, i 1785 er det skifte etter Anne. Et innholdsrikt skifte med mange husdyr, bøker, sølvtøy og møblert stovebygning. Så måtte Nils finne seg ny kone til å ta seg av hans 3 barn og eldre stebarn. Ei jente fra Magerøy utenfor Midsundet, Karen Eriksdatter flytta nå til her og med henne vart det 5 barn. Men bare to av barna i dette ekteskapet vokste opp. Harde tider med stor dødelighet og mange tårer kan vi se for oss.

Nils ser ut til å være en dyktig bonde og fisker. I 1780 får han 8 riksdaler i premie fra Møre Landbruksselskap for jorddyrking. Og at han tok vare på eiendommen som tilhørte Vatne Kirke og Aukra kirke ser vi av følgende: Sitat bygdeboka Midsund I: «I 1793 fredlyste Nils all skogen som var inngjerda på grunn av at ein del naboar dreiv og hogg ved til brensel samt sanka nøtter i hasselskogen». Dette med hasselskog er interessant. På den solrike og lune sørsida av Otrøya vokste hasselen godt og nøtteplukking var en tilleggsnæring for bøndene. Helt frem til rundt 1960 skal det ha vært plukka nøtter for salg på Hagset.

Kirkeboka sier den 29. des. 1800: «Begravet i Agerø kirkegaard Niels Einers. Hagset 58 aar». Alderen stemmer nøyaktig med dåpen vi fant i kirkeboka for Veøy.  

Det er et innholdsrikt skifte også etter Nils. I tillegg til det som hørte til en gard med buskap og gardsredskap viser boet også at han var fisker. 1/3 part i en åttringsbåt, 1 trerøing, 15 torskegarn, 2 småfiskegarn, 6 sildegarn, 2/3 part i kastenot, 2 havsnøre med blystein, 1/8 part i søkkenot… Men en aktiv mann hadde også store utgifter så nettoarven var ikke stor.

Originalt skifte etter Nils Einersen

Mine slektsband tilbake til Nils har eg både på morfar si side og mormor si side, slik:

Nils Einarson Gjelsten Hagset – Ane Nilsdatter Hagset Magerøy – Nils Hanibalsen Magerøy – Helge Nilsdatter Magerøy Bjørnerem – Jørgen Jonassen Bjørnerem – mor Helga og eg.

Nils Einarsen Gjelsten Hagset – Einar Nilssen Hagset- Nils Einarsen Hagset - Ane Kristine Nilsdatter Hagset – Hans Andreas Larsen Klauset – Beret Anna Hansdatter Klauset Bjørnerem – mor Helga og eg.

Men slektskap til Nils har eg også på farsida. Mora Ingeborg Einarsdatter var nemleg frå Byrkjevollen i Vestrefjord. Garden som farfar kom frå og som eg også har slektsnamnet frå. Om desse slektsforbindelsene finn ein meir ut av om ein les om Anne Johansdatter som kom frå Gjelsten og var tante til Nils på Hagset. (Sjå min biografi om Anne her).