7. apr, 2017

Postkort fra Rekdal trolig i mellomkrigstida.

Vestlige del av Rekdal. Vi ser Bakken til venstre og Hansgarden i midten. Kaiområdet der Sognejekta la til skiftes til høyre. Lenger borte ser vi "Synnai Elva" det som vart "Sognebygda"