11. des, 2016

Søndag 11. desember 2016

I går la jeg inn et stykke om en tragisk hendelse fra nærområdet som skjedde for 333 år siden. Om Mali fra Marken i Fiksdal som ble dømt for å ha tatt livet av sitt foster og dømt til døden og senhøstes henrettet med øks, en dårlig begynnelse på juleforberedelser og jul. Olav Rekdal nevner denne hendelsen i bygdeboka og jeg har funnet frem de kildene han nevner. Rettsaka derimot er ikke å finne da vi ikke har tingbøker for Romsdal før 1688. «Dette hendet har gått heilt ut av folkeminnet» skriv OR i bygdeboka. Selvsagt ei tung og sorgfull sak for de nærmeste som det ikke var kjekt å snakke om. Dei få som budde her måtte holde sammen, og de fleste rundt på de få gardene var i slekt med hverandre. Folketallet i det som senere ble Fiksdal kirkesogn var på om lag 100 mennesker på denne tida.

For meg er Mali også interessant ut fra et slektshistorisk synspunkt. Gjennom et slektsledd som går fra Bjørnerem på Midøya til Otrøya videre over fjorden til Tomrefjord og så til Torsgarden under Marken i Fiksdal. Tor (Tore) i Marken er min 7 x tippoldefar og sønnen Ola som var far til Mali var min 6 x tippoldefar. Ola og kona (eller konene som vi ikke har navn på) hadde en stor barneflokk og etter de meldinger vi får fra kildene så hadde disse barna et heller tvilsomt forhold til den tids strenge kirkelige og verdslige moralnormer.   Les om Mali og Torslekta her (lenke).

I høst har vi også markert kirkejubileum for kirka vår, Fiksdal kirke som vart åpna i november for 150 år siden. Som jeg har skrevet om tidligere så ble kirka påtent i juni i år men heldigvis redda, men til jubileet var den reparert og klar til fest. Da skulle det passe med et bilde av Fiksdal Kirke. I bakgrunnen til høyre det flotte fjellet Melen. Ved foten av dette fjellet holdt Mali og slekta hennes til.