19. feb, 2016

Fredag 19. februar 2016

Kommunereform og navneforvirring ved Romsdalsfjorden.

Tida går den og nå er det bare ei uke til sola dukker opp her på Bjerkelund. 27. februar skal ho skinne på taket etter å ha vært borte om lag tre måneder. Men hva skal vi med den bleike vintersola, det er nå utover vi skal nyte solvarmen og få vårfornemmelser.

Ellers så ser jeg at politikerne er opptatt med kommunereformen. Til og med på søndag var kommunetoppene samla til møte, skal tru om de hadde søndagstillegg. Ja en heseblesende prosess som går stokk over sten spør du meg. Vi hadde nå hatt det best slik vi har det etter mitt syn. Men når makta som rår tvinger oss sammen mest for sammenslåingenes skyld så kan vi lite gjøre, det får bli som det blir.    

Det siste nå er at vi skal slå oss sammen med Rauma. Kanskje den beste løsninga når en skal tvangsgiftes. Det vil nå bli en fantastisk kommune sett fra naturens side i alle fall.

Men så dukker det opp noe som jeg mener er så bort i staur og vegger at det ikke kan stå uimotsagt! Ja en skulle tro de få politikerne som har bestemt dette, ikke har tenkt i det hele tatt når de vedtar å kalle den nye kommunen for Romsdal. Dette var tankelaust. Her har det i alle fall ikke vært konsulenter med i bildet, hverken navnekonsulenter eller de andre som tapper kommunekassene. Romsdal er et navn som er opptatt. Ja det har vært opptatt i tusen år. Det er navnet på distriktet vårt. På det flotte området som strekker seg fra innlandsbygda Brøste ved Opplands grense og utover til Ona og Atlanterhavet, og fra Rekdal i vest til Eidsøra i nordøst. Det er her vi seier i som personlig pronomen og det skal vi fortsatt gjøre, ja i hele Romsdal. Romsdalen, dalen som har gitt distriktet vårt navn ligger riktig nok i en del av Rauma, men her må vi ikke blande sammen begrepa, og Romsdalen har neimen ikke noe med Vestnes å gjøre. Romsdal derimot som navn har lange tradisjoner. Det var navnet på fylket vårt (Romsdal Amt) og var navnet på fogderiet (futedømet) Romsdal den tida fylket administrativt var inndelt i Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Folk i Midsund, i Fræna, i Molde er romsdalinger. De kaller seg romsdalinger og føler seg som romsdalinger. En liten krets av politikere i Vestnes og Rauma må ikke komme her å prøve å rane fra folk denne identiteten, for det er det de gjør med dette utspillet.

Navnet Romsdal er så inngrodd som begrep at det vil bare bli rot om en kaller en kommune som omfatter bare en del av Romsdal for kommunen Romsdal. Romsdal Budstikke skal komme ut i nabobyen til Romsdal Kommune. Romsdal som navn på samlende gamle foreninger som Romsdal Sogelag, som Romsdalsmuseet blir forvirrende. Romsdalbunaden er vel lik mye for folk på Aukra som for folk på Vestnes. Romsdalinger i hele Romsdal (i Vestnes og Rauma også) vil bli irritert og oppgitt over et slikt misbruk av navnet. Og folk utenifra blir enda mer forvirra. Nei kommunepolitikere, her må dere innrømme at dere kort og godt har «skjete i ræret» som det heter på romsdalsk. Det er ingen skam å snu i tide.

Om det nå skulle bli slik (det er vel langt ute i det blå) at Rauma og Vestnes slår seg sammen, så tenk kreativt. Ser noen foreslår Veøy som navn. Men det blir jo feil. Sagaøya Veøy, en gang distriktets sentrum vil jo bli liggende utenfor kommunen og Veøy som historisk navn sammenfaller ikke med de to kommunene Rauma og Vestnes. Nei navnet må bli ROMSDALSFJORD KOMMUNE. Et navn som både PR-messig og samlende vil bli en suksess. Romsdalfjorden strekker seg fra Isfjorden lengst inne i Rauma kommune og ender ute i vest omtrent der grensen mellom Haram og Vestnes går. Midsundinger som grenser til samme fjorden vil kalle den Midfjorden og folk på Molde vil kalle sin del av Romsdalsfjorden for Moldefjorden. Ja så her blir det ingen kolliderende interesser.

Bildet i dag viser starten på Romsdalsfjorden i grenseland mellom Sunnmøre og Romsdal. Vil den også bli starten på den nye kommunen Romsdalsfjord?