30. des, 2015

Kart over Romsdal med grenseland.

Kart som de hollandske tømmeroppkjøperne brukte på 1600-tallet. Innafor "Touterøe" ser vi "Hanibals hoeck" og innafor der har vi "Timmelfiord" . Bildet er lånt fra boka omtalt ovenfor.