22. nov, 2015

Lørdag 21. november

I dag har vi fått snø. Det betyr snømåking og ekstra trim. I disse dager med stor tilstrømming av framandfolk til landet så går tankene også til de som forlot landet vårt i håp om en bedre tilværelse. Hvordan det gikk med dem vet jeg alt for lite om. Noen klarte seg godt, noen slet nok med å tilpasse seg og noen havnet kanskje på skråplanet. Jeg har lagt ut et lite stykke om hvem som dro fra hjembygda, Rekdal og nabogarden Gjelsten. Om det kan dere se mer om her. 

Bildet viser tidlig lørdag på Bjerkelund, det er vinter i Norge.