14. nov, 2015

Lørdag 14. november 2015.

I dag vil jeg rose den gode billedboka, «FØR I TI`N – Fotominne fra Vestnes» Boka er en herlig reise i tid gjennom kommunen. Bilder fra 1880-tallet og frem til om lag 1960. Det skal være 307 foto. Mangfoldet er stort. Slåttefolk i arbeid en sommerdag, med hest og hesjer som bringer gode minner. Foreningsliv, idretts- og musikkarrangement og skolebilder. Vi blir ført til sjøs og til fjells. Båten som var så viktig for kommunikasjon mellom fjordfolket og øyfolket. Fiskere som drar nota, verftarbeideren som bygger båten. Konfeksjonarbeideren som var så viktig her. Et rikt næringsliv blir dokumentert. Å sjå fisketørkerne i fjøra på Rekdal, vekker et vagt minne fra tidlig barndomstid. Det herlige bildet av Rekdal Skytterlag i 1915 med 28 menn og et par gutter, alle med tydelige, ja levende ansiktstrekk der dagens etterkommere kan kjenne seg igjen. Dette er fortellende historie. Seterbildene med folk og fe gir oss minner fra en tid som var, ja «Før i ti`n».  Men også den «moderne» tid men stolte eiere av de første bilene er med. Gamle traktorer og andre landbruksverktøy. Også krigsminner har kommet med. Ja et prakteksemplar av en bok der fotogruppa i Vestnes Sogelag har gjort et glimrende arbeid.

En spesiell takk til sambygdingen Edmund Melkild som nok har tilbrakt talløse timer fremfor skjermen med å retusjere og flikke på skader på bildene slik at det rett og slett har blitt tiltalende. Selv så syntes jeg det var fole kjekt å få et bilde av Hannibal Knutsen Nerås. Trolig den siste Hannibal i Vestnes og i distriktet her. Dette kanskje mest for mitt gode forhold til Hanibalene som jeg har viet en god del oppmerksomhet. Se: Hanibal og Hanibal II. Tillater meg å låne bildet av Hannibal Knutson (1862-1953) på sykkel utenfor Rypdal Bedehus i 1950. 

 

På en dag som dette må en dvele litt med tragedien i Paris. Våre tanker går selvsagt til det franske folk og spesielt de som er rammet. La oss stå sammen og huske på at denne grusomme handlingen er de utførende terroristene sin gjerning. Det er slike umenneskelige folk en flykter fra i Syria, i Irak, i Afganistan.. La oss nå ikke generalisere og gi noen andre skylden enn de som skal ha den. La oss ikke bidra med å gjøre dette vanskeligere for noen enn det allerede er. Å beskylde noen for ting en tar sterkt avstand gir sterke følelser og vil gi grobunn for mer hat og vold. Det gjelder oss alle.