25. okt, 2015

Lørdag 24. oktober 2015. Tresfjordbrua.

24. oktober er en merkedag for oss i Vestnes Kommune. I dag ble nemlig Tresfjordbrua åpnet. Det betyr at kommunen har blitt 2 mil kortere. Vi i den vestlige delen av kommunen, Rekdal, har nå bare 3 mil til den østligste delen av kommunen, Vikebukt. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er at en strekning med dårlig, trafikkfarlig vei har blitt avlastet. Denne veien har hatt så alt for mange stygge ulykker med døden som utfall. Dette er «eksportveien» som er svært viktig for næringslivet i området. For den maritime industrien, for all fisken som skal transporteres ut i den store verda. Og alt det andre vi i dette fylket produserer og foredler. Ja bare Grandiosaproduksjonen sender daglig 9 vogntog med pizza ut av fylket. Så nybrua vår er vi stolte av og den har blitt et flott byggverk. Takk til de lokale foregangsmenn som lanserte ideen og som i flere tiår har kjempa for brua som blir Norges 6. lengste bru, 1290 meter + sjøfylling på 700 meter.

Brua er et spleiselag mellom staten og brukerne. 50% finansieres med bompenger og 50% fra staten. Og det er vel anvendte penger. Brukerfinansiering må til skal vi få bygd slike prosjekt. Hadde bompengemotstanderne fått det som de ville hadde vi ikke hatt denne broen nå, og ingen vet når. Statsminister Erna Solberg stod for den offisielle åpninga.  

Gratulerer med dagen! Bildet er lånt fra vegvesenet sin facebookside