21. feb, 2015

Lørdag 21. februar 2015

Vinteren er på hell. En litt sur februardag med lavt skydekke og litt regn og sludd.

Jeg har lagt inn siste del av mine aner tilbake til Store-Rasmus på slektssiden her. Mest er det slekt fra Orten i havgapet på Romsdalskysten og Nord-Heggdal fra den lune solrike innsida av Otrøya i Romsdalfjorden. Her fortelles også litt om en anelinje tilbake til gammel bondeadel på Sunnmøre der første kjente person er Jon Bårdson Synes fødd rundt år 1400.

 

Jeg har ikke befattet meg med så mye politikk på disse sidene, men føler nå å si fra om angrepet på annerledesdagen vår. Det er ikke for ingen ting at i tusener av år har de fleste samfunn hatt en felles hviledag. En dag der en skulle samle seg etter en hard arbeidsuke og hvor en skulle samles til felles aktiviteter der en koblet av fra det daglige mas. Denne dagen har det blitt hegna om, og våre kloke forfedre forsto at det var såpass viktig med en slik dag at det måtte et sterkt lovverk til for at folk skulle respektere den.  Å respektere annen manns eiendom, å holde seg til sannheten og å respektere hviledagen var jevnstilte selvfølgeligheter. Og det finnes ikke noen gode grunner til at de erfaringer som tusenårene har lært oss er så verdifull skal rives ned av en ideologi som bygger på at hver enkelt av oss skal gjøre alt vi vil uten å tenke på fellesskapet. Og det er det lille mindretallet symbolisert med profitørene som Jesus kastet ut av tempelet som her er anførere. Alle må få lov å gjøre hva de vil er det tynne stjerneargumentet. Men det å måtte være butikkbetjening når en heller skulle ha hatt tid med familien er ikke å ha frihet til å gjøre det en har lyst til. Så skal selvsagt barna som foreldrene ikke kan ta seg av sendes på søndagsbarnehage. Handverkere må være på vakt for å holde hjula i gang og det ene fører det andre med seg. De som i dag har yrke som medfører søndagsarbeid vil etter hvert miste tillegg for ubekvem arbeidstid. Det har jo ingen legitimitet når alle dager blir like.

Det at arbeidsgivere, arbeidstakere, butikkeiere, butikkansatte og jeg tror det store flertall (se her) av det norske folk ikke vil ha søndagsåpne butikker ser ut til å prelle av hos makthaverne. Det er trist!

I dag var jeg en lørdagstur på nærbutikken, slapp å reise mange mil for å få meg en litt helgamat. Snakke med hyggelig betjening, treffe folk og kjøpe en lottokupong for å ivareta kveldsspenningen. Om søndagsåpne butikker blir tvinga igjennom så vil dette bli noe en må regne med faller bort. Det er ikke rom for de små utkantbutikkene å overleve med økte omkostninger til betjening og andre utgifter om de skal utvide åpningstidene til søndag for å holde på kundene. Da blir det å kjøre flere mil for å kjøpe melkekartongen en glemte. Var det noen som snakket om at det ikke vil ha innvirkning på miljø og forurensing? Varene vil bli dyrere når en skal ha butikkbetjening en ekstra dag med omtrent samme omsetning. Det er lett å rive ned det vi gjennom generasjoner har erfart er så verdifullt. Det kan bli vanskelig å bygge opp igjen.

La oss slå ring om annerledesdagen!

Bildet er av nærbutikken i dag. Hvor lenge får vi beholde den om dagens politiske flertall får det som de vil mot folkeviljen?