24. aug, 2014

24. august 2014

I disse ulvetider går debatten hardt mellom de som vil ha rovdyr i marka og de som heller vil ha fredelige tider for sau og geit slik at en kan bevare kulturlandsskap og levelige vilkår for våre matprodusenter. Og med det har jeg vel fortalt omtrent hvor jeg står. For omlag 150 år siden ble den siste ulven i vårt distrikt drept og det var selvsagt noe folket den gang var glad for. Ole Kristian Rekdal på Rekdalsøygarden skal ha tatt livet av den siste ulven her i distriktet. Om det har jeg skrevet litt. Da Ole Kristian var husmann på stor plass på Øygarden har jeg valgt å legge inn denne historien under det som skal bli historier om Rekdalsøygarden. Bildet er tatt fra "Nakken" ovenfor Øygarden og vi ser ned på Øygardsneset og Øygardsbukta.