5. jul, 2014

5. juli 2014

I dag har jeg lagt inn ei historie fra hjembygda om hvordan noen lokale stedsnavn har blitt til. Jacobrustene som det står på "Norgeskart" eller Jakoprøstå på dialekt. Historia er tatt fra bygdeboka med Olav Rekdal som forfatter. I tillegg litt fra kirkeboka.

Det handler om den ukonfirmerte Jakob, da knapt 15 år som gjorde ei noe eldre tjenestejente i "lykkelige" omstendigheter. Historia finn dere her: Jakob og Jacobrøsta.

Det er mange lokale navn som hver har sin historie, men der opprinnelsen nå har gått tapt. Ser en på kartet som er vedlagt historia så finner en også Bjønnhola. Her oppe i berghamrene skulle visst bjørnen hatt hi, og en må regne med at her lå bjørnejegerne på post. Kanskje ble det også skutt bjørn her. Karene på Pilbakken (som var felles tun for det som nå er Kristengarden og Andersgarden) ser ut til å være gode bjørneskyttere og viste frem mange bjørneskinn på tinget for å få skuddpremie kan en lese i i tingprotokollen.  

Vedlagt et bilde fra dette området ved turstien til Rekdalshesten. Vi ser innover mot Molde og Romsdalsfjorden der torebyene gikk tett denne dagen for en uke siden (29.juni).