4. jul, 2014

4. juni 2014

I dag har jeg lagt ut litt mer om slektsforbindelser fra Midsund og over til fastlandet i Vestnes med diverse forgreninger. Jeg har her valgt å ta utgangspunkt i Amund Nakken, den første bureiseren i Nakkebygda Fiksdal etter Svartedauden ser det ut som. Joenn Ellingsett (på Ellingsetra) starta vel opp omtrent samtidig. Vi ender også her opp med mine besteforeldre fra Otrøya og Midøya. Olav Rekdal i bygdeboka vil ha det til at denne Amund var av adelslekt. Vel jeg tror lite på den teorien. Adelsblod var det nok hos de fleste "storbønder" på 15-1600 tallet, dog noe utspedd og for det meste skjult for oss da kildene om slektsrelasjoner er heller få fra denne tida. Jeg tror (det er tillatt å lansere teorier) at Amund var en sønn av Hanibal Gjelsten og på morsida nærslektet med Einar Amundsen Tenfjord som vi vet var bruker i Tenfjord 1591. (Bygdebok Vatne I side 96).  

Jeg har endret litt på tittelen på denne slektsiden som vi fortsatt har her: Tor- og Amundslekt.