29. jun, 2014

29. juni 2014

I dag har jeg lagt inn litt om slektsforbindelsen til Torslekta i Fiksdal (lenke her) og en gren av denne slekta som fører fra Tor i Marken og gjennom 11 generasjoner til undertegnede gjennom slekt fra Rørset på Oterøya der vi har Jon Iversen som kom fra Tomrefjord og videre har sine aner tilbake blant annet til bureiseren Tor Marken i Fiksdal.

Jon Iversen er omtalt i Midsund III side 729 der det ser ut til at hans og kone Ingers opphav har vært ukjent for bygdebokforfatteren.

Kan jo også være interessant for andre etterkommere etter Jon og Inger å se på denne slektsgrena. Hvem av deres barn som har etterslekt har jeg ikke studert, men vet at Bjørnerem-/Sandenslekta er tallrik gjennom Jon Jonsen sine tre barn. Også slekta etter Hans Sivert som kom til Rakvåg ser ut til å ha vokse seg stor.