6. jun, 2014

Fredag 6. juni 2014

Søndag er det igjen "Røvertrim" Da går den årlige fellesturen som Rekdal IL. arrangerer til Røvarhytta. Og røveren er Hungnesen som jeg skrev om 18. april. Vi vet jo ikke hva som skjedde med Hungnes og familien hans etter det blodige dramaet ute på Sandøya 23.mai 1746 da Kristoffer Hungnes mistet både sønn og svigerinne etter at bondemobben ute på øyene hadde tatt hevn for at dei hadde mista fisk som hang til tørk. Blant annet hadde min ane Hanibal Orset mista fisk kan en lese av rettreferatet fra Gjermundsnes. Ja det er en tragisk historie, men slik var nå tida, omtrent slik vi leser om fra "ukristelige" land i dag.

Maria kona til Hungnes står det også litt om i rettsreferatet (etter Odd Sørås): "...Maria kasta seg naken som ho var over mannen sin for å verje han. Men Trond og fleire andre let slaga hagle over henne, så ho måtte dra seg attende..." Det som ikke kommer frem av rettsreferatet var at Maria som slaga hagla over var høygravid. Det kommer frem av en dåp i Vestneskirka som jeg ble fortalt om i dag. Det takket være et innlegg på Slekt og data sitt slektsforum av 6. juni 2014 der en dåpen i Vestneskirka like etter denne hendelsen blir refert og utmerket omsatt til forståelig språk.

Noen må ha tatt seg av Maria og hjelpt henne gjennom disse fryktelige dagene for hun har neppe høygravid som hun var kommet seg fra Sandøya, over Harøyfjorden og Midfjorden og inn i Fiksdalen uten gode hjelpere. 6. juni vel to uker etter blodbadet har ho altså fått husrom hos Nils Hanibalsen Ellingseter og dagen etter føder hun en gutt som blir kalla Ole. 5 dager senere stiller så folket på Ellingseter og Nakken opp i Vestneskirka og er faddere til røvergutten, det blir altså vist medmenneskelighet oppe i det hele! Hva som senere hendte med familien er altså ukjent.

Men det vi kan lese av denne seneste historien er at tilhørigheten til området her i grenseland mot Sunnmøre må ha vært sterkere enn vi har visst om. Og om historien om Røveren og Røverhytta har noen sannhet så er det kanskje slik at Kristoffer Hungnes etter å ha sonet straff (eller rømt) kan ha søkt opp sin kone, oppholdt seg her i distriktet og holdt seg skjult i hytta oppe på Langedalen i Rekdalsmarka.  

Bildet viser "Røvervatnet" en disig maidag i 2014.