27. mai, 2014

27.mai 2014

Her en dag fikk jeg overrakt noen gamle papirer som jeg skulle se på. Det var papirer som var oppbevart på min fars heimgard. Og de ønska at jeg kunne si litt om gardens historie. Dette var spennende. Det eldste papiret (første del på bildet) var fra 1871 da Tomrefjordingen Anders Pedersen Frostad skrev "Kjøbekontrakt" med Trond Trondsen Rekdal der Trond selger en parsell av sin gard. Og så blir en da sittende å se på disse gamle papirer. Om den 2. eieren Ole som gikk konkurs og hans eneste ku Guldfløy som av lensmannen blir taksert til 26 kroner. Ja det er jo slik at en nesten blir andektig av å sitte med de samme originale papirer som eierne på garden strevet med. Skjøtet som min bestefar fikk da han kjøpte garden i 1903 er der og bevitner om førstmann i slekta som kom på Hauan. Så får vi ønske den nye eieren Espen til lykke med garden som han er i ferd med å overta i disse dager. Min nedtegnelse om garden mye basert på de gamle papirer kan du lese om her.