26. mar, 2014

26. mars 2014

Da det var straffbart å snakke stygt om folk

 

Å skjelle ut folk vart sett på med mer alvor i hine hårde dager enn nå.

Et eksempel fra Tomrefjord i 1748 beviser dette. 2. juledag hadde det nok vært fest inne hos han Hamball i Tomra. Der hadde det nok gått livlig for seg.  Han Pål Gjerde (Stranda) hadde blitt skikkelig fornærma, og stemte han Lars på Langsteina inn for retten. Og fra tingprotokollen kan vi lese at Pål mente Lars,  <<-meget utilbørlig haver omtalt hannem på hans Bag>>.  I fylla hadde Lars kalla Pål for <<en Fantepose, Lus- og Skurve-Paul>>. Flere vitna at de hadde hørt det samme, og Lars måtte ut med 4 daler til Reknes hospital og måtte i tillegg betale 2 daler i saksomkostninger. Det var mye penger for sleivkjeften den tida da 6 daler var omtrent en årslønn for en voksen dreng.

 Kilde er Bygdebok for Tomrefjord, Øverås, Nerås side 503. Og de som mestrer gammel skrift kan lese originaldokumentet her i : Møre og Romsdal fylke, Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 12 , 1740-1749, oppb: Statsarkivet i Trondheim. Saka starter på side 169b nede på siden.

 

Når jeg leser om denne saka så tenker jeg på alle de nett-trolla som spyr eder og galle med sine kvalmende uttalelser i kommentarfelta i nettavisene. Folkeskikk begynner visst etter hver å bli et fremmedord. En årslønn i trekk for å skjelle ut folk urettmessig kan vel synes litt hardt, det hadde vel vært greit med en måneds trekk i lønn eller trygd i første omgang så kanskje folk hadde begynt å tenke seg om nå enten de sitter i fylla å rører eller bare kort og godt har hodet sprengfullt av møkk som de burde kvittet seg med på annen måte.