14. des, 2013

Lørdag 14. desember 2013

I dag har jeg lagt ut noen av mine minner fra Haubakken, fotballplassen vår. Det kan du lese om under Tilbakeblikk.

I går skrev jeg også litt om årskriftet til sogelaget. I artikkelen jeg nevnte skriver Bernt Elve Gjelsten om ei hending i Nakkedalen, Fiksdal "- ein nedrasa stein som skal ha slått ei rakstetaus på 17 år i hel på 1700-talet". Denne historia er bekrefta i kirkeboka og Olav Rekdal skriv om henne i bygdeboka side 192. Jenta hette Berit og var datter til Nils Hanibalson på Ellingsetra. Hendelsen skjedde 1.september 1767 og Berit ble 20 år i følge KB. Noen klarer kanskje å lese prestens beskrivelse i kirkebok for Veøy. Side 42 Dom 13 a Trin: langt nede på siden.

I en annen svært interessant artikkel i årskriftet skriver Bernt om Husmenn i Vestnes. Her nevner han også "Brenn-Olaplassen" på Øygardsneset Rekdal rydda rundt 1860. Navnet mener han kom av at nyryddaren måtte brenne skog og få vekk trerøter og kjerr for å kunne rydde seg åkerland og hustomt. Dette tror jeg er feil her. Denne plassen skriver O. Rekdal var før den ble plass kalla Hestehajin og brukt til hesteslepp. Den burde vel derfor vere en åpen plass. Nei navnet her kommer nok av at han Ola som tok over plassen i 1860 etter Erik Olsen fra Helland som bygsla plassen i 1847, kom fra Brennholmen i Bud og derfor ble kalla "Brenn-Ola". Men Brennholmen i Bud var kanskje rydda slik Bernt beskriver. Bygdeboka har for øvrig en ganske så sterk beskrivelse av denne Brenn-Ola. Sitat Olav Rekdal: "- Dei gamle minntest han helst som ein truskyldig tufs, sterk i trua på hulder og haubokk, men lite tess elles..."   

Denne bygdeboka krydret med historier og beskrivelser om folk i Fiksdal og Rekdal er til salgs på Biblioteket på Vestnes for en hundrelapp!