Sanden. I forgrunnen i midten der det store treet står sto huset til Rasmus Brøste. Huset brann ned og Rasmus brann inne.