Etterlysning, bilder eller historier om folk i slekta.

Jeg etterlyser gamle bilder av personer i slekta. Kanskje er det søskenbarn, tremenninger, firmenninger som sitter med et bilde som skulle være delt med oss. I Midsundbøkene er det noen gamle bilder fra Klauset, Hagset, Bjørnerem (Sanden) mm. Kanskje noen har originaler som det kan tas bedre kopier av?

Kanskje lever det også en eller annen gammel historie fra gammelt av som kan deles med fjerne slektninger.

Nils Klauset ?

Har et bilde liggende hvor det på baksiden står Nils Klauset. Jeg vil anta at bildet er tatt rundt 1900. Om det da er av min slekt så finner jeg bare en person som kan passe. Det er Nils Elias Klauset f 9/9 1869. Han var gift med Kristoffa Petrine Ulvestad Vatne og de busatte seg i Molde. Jeg har notert ham som død i 1954. Om det er han, så var han onkel til min bestemor Berit Anna Klauset gift Bjørnerem.

Noen som kan bekrefte dette?

Min mor Helga med venner ca 1930 +

Finnes det noen der ute som har kjennskap til personene på dette bildet og hvor det er tatt.

Kanskje er det trekk ved personene som noen kjenner seg igjen i?

Min mor Helga Bjerkevoll fødd Klauset på Otrøya er jenta til venstre på bildet. Ho var fødd 1913 og bildet kan vel være fra tidlig 1930-tall. Ho måte nok tidlig ut i tjeneste, og bildet er nok tatt et sted i Romsdal. Tror ho blant annet var en periode i Måndalen.